Nieuws

Meer lege kantoren

In 2013 is de leegstand onder kantoorpanden verder gegroeid, meldt NVM Business. 

Meer lege kantoren

Vooral de gebruikersmarkt had de wind tegen. Onder invloed van ongunstige economische omstandigheden voelden vorig jaar heel wat bedrijven zich genoodzaakt efficiënter te werken en de kosten te verlagen. De bezuinigingen die daarmee gepaard gingen, hadden een afnemende behoefte aan kantoorruimte tot gevolg. Dit had uiteindelijk als resultaat dat de groei van de leegstand vorig jaar onverminderd doorzette en de vraag naar kantoorruimte voor de zevende keer op rij tekenen van krimp vertoonde. Volgens NVM Business is op de kantorenmarkt de kloof tussen vraag en aanbod nog nooit zo groot geweest als in 2013. Het aanbod is tien keer groter dan de vraag.
 

In veel steden meer leegstand  

Dat de kantorenmarkt het afgelopen jaar verder uit balans raakte, kwam vooral door de groei van de leegstand. Het direct beschikbare aanbod van nog te verhuren kantoren steeg met 6% van 7,84 miljoen m² naar 8,32 miljoen m². Door deze toename stond eind 2013 circa 16,8% van de kantorenvoorraad in ons land te huur of te koop, tegen 15,8% een jaar eerder. Volgens NVM Business werden vorig jaar veel steden met een toename van het aanbod geconfronteerd. In de Randstad deden zich grote stijgingen voor in onder meer Amersfoort, Amstelveen, Den Haag, Dordrecht, Haarlem en Rotterdam. In Den Haag werd het ruimere aanbod van kantoren voor een belangrijk deel veroorzaakt door het aan de markt komen van enkele grote overheidsgebouwen. In Rotterdam en Amersfoort waren respectievelijk Nationale-Nederlanden en Achmea verantwoordelijk voor een flinke toename van het aanbod; beide verzekeraars kozen ervoor om minder meters te huren. Ook in Amsterdam ging het voor verhuur beschikbare metrage omhoog, maar bleef de toename van de leegstand redelijk binnen de perken. Voor wat de situatie buiten de Randstad betreft waren vooral Apeldoorn, Arnhem, Den Bosch, Groningen en Zwolle het kind van de rekening. In deze steden liep het aanbod behoorlijk op. 
 

Herbestemming


Een kleine meevaller voor de kantorenmarkt in 2013 was dat via herbestemming of sloop meer leegstaande kantoren aan de voorraad werden onttrokken dan het jaar ervoor. In totaal ging het om 385.000 m² kantoorruimte. Het feit dat beleggers en financiers bereid waren flink af te schrijven op hun leegstaande panden droeg in belangrijke mate bij aan het grote aantal onttrekkingen. 
 

Vraag verder omlaag 

Afgezien van een oplopende leegstand moest de kantorenmarkt vorig jaar ook genoegen nemen met een teruglopende vraag. Dat kwam doordat bedrijven en instellingen minder animo hadden om te verhuizen, wat erin resulteerde dat het transactievolume opnieuw omlaagging. Op de vrije markt – de markt waarin zowel makelaars als beleggers en projectontwikkelaars figureren – werd ongeveer 830.000 m² kantoorruimte opgenomen. In 2012 bedroeg de vraag naar kantoren nog zo’n 930.000 m². 
 

Randstad

De daling van de vraag die zich vorig jaar voordeed, manifesteerde zich voornamelijk in de Randstad. Zo daalde de vraag naar kantoren in Rotterdam en de regio Schiphol. In Amsterdam werd ook minder kantoorruimte verhuurd en verkocht, maar was gelet op het totale transactievolume van 190.000 m² toch sprake van een positieve stemming. Tegen de verwachting in slaagde Utrecht erin om het afzetvolume op peil te houden; er werd namelijk evenveel kantoorruimte opgenomen als in 2012. In de rest van het land was alleen een opvallende rol weggelegd voor de stad Eindhoven, waar dankzij transacties met onder meer de Rabobank en ASML het opgenomen metrage een flinke stijging te zien gaf. 
 

 

 Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel