Nieuws

Vrachtwagenparkeerplaatsen ook in databank

NDW heeft het nieuwe Nationaal Toegangspunt ITS gelanceerd. Via de site van dit Toegangspunt, www.nt.ndw.nu, kunnen eigenaars van vrachtwagenparkeerplaatsen en beheerders van databronnen over verkeersveiligheid relevante gegevens invoeren. Deze gegevens zijn bedoeld voor ontwikkelaars van ITS-diensten, die de informatie kunnen gebruiken om nieuwe verkeersinformatiediensten of apps te bouwen.

Alle eigenaars van vrachtwagenparkeerplaatsen en beheerders van veiligheidsdata die onder de regeling vallen en die bekend zijn bij NDW, hebben op 23 juni een brief gekregen met het verzoek de gevraagde data in te voeren. De databank is nu nog leeg, maar zal dus in de loop van de komende weken ‘gevuld’ worden.


Wat de vrachtwagenparkeerplaatsen betreft, wordt onder meer de exacte locatie van de terreinen gevraagd, het aantal beschikbare plekken en de voorzieningen ter plaatse. Deze gegevens zijn via de site in te zien, maar zijn ook beschikbaar alsd 
atafeed.


Over de veiligheidsdata worden metagegevens van de bron verzameld, zoals de aard van de informatie, het dataformaat, eventuele voorwaarden voor gebruik en een link naar de feed.


Europese regelgeving

Het Nationaal Toegangspunt ITS is een direct uitvloeisel van Europese wetgeving rond intelligente transportsystemen, ITS. De EU wil de ontwikkeling van slimme ITS-diensten stimuleren door zoveel mogelijk weg- en transportgegevens centraal beschikbaar te stellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft vervolgens NDW aangewezen om voor Nederland een speciaal portaal (toegangspunt) op te zetten. De Dienst Wegverkeer RDW is gevraagd toezicht te houden op de regeling.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel