Nieuws

Ruimte voor woningbouw door snelheidsverlaging

De reductie van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur op de snelwegen werpt zijn vruchten af voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten.

Door een afname in de stikstofdepositie, nemen de Nederlandse provincies nu vergunningsaanvragen in behandeling voor woningbouwprojecten die aanspraak doen op deze vrijgekomen ruimte. Dat laat het Interprovinciaal Overleg weten.


De verlaging van de maximumsnelheid was de eerste landelijke maatregel die het kabinet heeft ingevoerd om de stikstofneerslag op de natuur terug te dringen. De vrijgekomen ruimte, die wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem, wordt voor maximaal 70 procent ingezet voor vergunningen. De overige 30 procent komt ten goede aan de natuur.


De aanvragen voor woningbouwprojecten kunnen vanaf heden worden ingediend. Daarvoor moeten aanvragers wel aan enkele voorwaarden voldoen. Meer informatie hierover is te vinden in dit bericht van het Interprovinciaal Overleg.

Niet voldoende

Het Interprovinciaal Overleg waarschuwt dat de verlaging van de maximumsnelheid niet voldoende ruimte oplevert voor elke provincie. Zo gold in Zuid-Holland op veel wegen al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Toch blijkt de behoefte in die provincie het grootst. Vandaar zijn meer landelijke maatregelen nodig om stikstofruimte te creëren om de nationale woningopgave bij te staan.

Deel dit artikel