Nieuws

Groot onderzoek 'geluid in ouderenzorg' in volle gang

Begin dit jaar is een groot onderzoek van start gegaan naar het effect van geluid in kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen. Akoestiek is een van de onderwerpen die aan bod komen in een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek van een consortium bestaande uit een aantal zorgorganisaties en kennisinstellingen met Hogeschool Utrecht als penvoerder.

Bij het onderzoek, genaamd Bezielende Omgeving in de Ouderenzorg (BEZO), zijn onder meer Ecophon en Level Acoustics betrokken. In dit onderzoek worden verschillende maatregelen getoetst waarvan verwacht wordt dat ze een bijdrage leveren aan het welbevinden van kwetsbare ouderen. Het welbevinden zal gemeten worden aan de hand van (slaap)medicatie, een reductie in valincidenten en rustige nachten. Daarnaast wordt ook gekeken naar het fysieke werkklimaat van de zorgverleners.

 

Geluid en welzijn ouderen

Ruimteakoestiek is een belangrijk onderdeel van het binnenmilieu en heeft een grote invloed op de manier waarop mensen in een ruimte functioneren. Verschillende internationale onderzoeken keken al naar de invloed van een goede akoestiek in ziekenhuizen. Die toonden onder andere aan dat geluidniveaus direct in verband staan met een verbeterde kwaliteit van zorg. Ook in de ouderenzorg, waar hoge geluidniveaus in combinatie met ongewenste reflecties de spraakverstaanbaarheid drastisch kunnen verslechteren, is het onderwerp van belang.

 

Florence Nightingale onderkende het probleem al in haar ‘notes on nursing’ uit 1859: “Unnecessary noise, then, is the most cruel absence of care which can be inflicted either on sick or well.”

 

Ecophon is een leverancier van akoestische oplossingen en maakt zich sterk om een goede akoestische omgeving te creëren in de zorg om het welzijn van patiënten en personeel te bevorderen en daarmee bij te dragen aan de kwaliteit van de zorg. Kennisontwikkeling en kennisdeling zijn hiermee onlosmakelijk verbonden. De andere participerende partijen zijn: Hogeschool Utrecht, WoonZorgcentra Haaglanden, Florence, Laurens, Warande, Bartiméus, Stichting Welbevinden en Interieur in Zorginstellingen, Hogeschool Rotterdam, Technische Universiteit Eindhoven, TNO, Level Acoustics, Instituut voor Medisch Service Management.

 

www.hezo.hu.nl

Ecophon levert bijdrage aan praktijkgericht wetenschappelijk akoestisch onderzoek in de ouderenzorg

Deel dit artikel