Nieuws

BNA ondertekende Grondstoffenakkoord

De BNA ondertekende 24 januari in Den haag met een groot aantal andere publieke en private partijen het Grondstoffenakkoord. De BNA onderschrijft het akkoord en onderstreept zo dat de architectenbranche zich zal inzetten voor een zo snel mogelijke transitie naar een circulaire ontwerp- en bouwpraktijk.

 

De praktijk van de uitputting van grondstoffen en de realiteit achter internationale afspraken, zoals 'Parijs’, maken het noodzakelijk dat architecten een voortrekkersrol spelen.

 

BNA directeur Fred Schoorl:  “De BNA heeft technologische en duurzame ontwikkeling als speerpunten voor de jaren 2017-2020 uitgeroepen in het beleidsplan Impact!. Circulaire economie en slim materiaalgebruik zijn daarin cruciaal. Ondertekening van het Grondstoffenakkoord is voor de BNA dan ook een logische stap.”

Deel dit artikel