Nieuws

Cruz y Ortiz 15 jaar in Nederland

Na de afronding van het prestigieuze Rijksmuseum in 2014, heeft Cruz y Ortiz Amsterdam voet aan grond gehouden in Nederland. Het bureau werkt momenteel aan vele projecten, prijsvragen en onderzoeksstudies. In een periode van 15 jaar heeft CyO in Nederland een bijzonder en indrukwekkend portfolio opgebouwd en de basis gelegd voor verdere groei.

 

In November 2017 viert Cruz y Ortiz Amsterdam haar 15 jarig bestaan in Nederland. Sinds de oplevering is het bedrijf altijd voornemens geweest werkzaam te blijven. Naast het nieuwe Rijksmuseum, een project van lange adem, heeft het bureau in Nederland een aanzienlijk curriculum opgebouwd.

 

Start in Nederland met appartementengebouw Java Eiland

De start van de werkzaamheden van het bureau in Nederland begon in 1993, toen Cruz y Ortiz diverse appartementengebouwen ontwierpen voor Java Eiland, op basis van het Masterplan van Soeters, in 1999 gevolgd door Patio Sevilla in Maastricht, op het Ceramique terrein dat volgens het masterplan van de hand van Jo Coenen werd heringericht.

 

Rijksmuseum

Onder hetzelfde toeziend oog, van toenmalig Rijksbouwmeester Jo Coenen, werd het Rijksmuseum project opgetuigd, waarvan in 2007 het eerste project onderdeel werd opgeleverd:  het Ateliergebouw, dat faciliteiten biedt voor restauratie van kunst- en geschiedenis objecten, onderzoek en onderwijs. In 2013 werd het Museum zelf geïnaugureerd, gevolgd door de Philipsvleugel in 2014.

 

Meer projecten

Sinds 2001 – parallel en na het Rijksmuseum - heeft Cruz y Ortiz zich kandidaat gesteld voor diverse prijsvragen en meerdere projecten ontworpen en uitgevoerd, waaronder de renovatie van de publieke delen van het Hotel Ambassade in Amsterdam, de gebouwblokken Phoenix, Richmond en Rossfeld in Leidsche Rijn Centrum, de Toren Sevilla in Holland Park Diemen, en de recent opgeleverde gevel van het kantoor van Oracle in hartje Amsterdam.

 

Op dit moment werkt Cruz y Ortiz aan het Thermae Palace in Oostende en aan diverse opdrachten  in het historische casco van Amsterdam, Utrecht en Den Haag. Daarnaast zitten er een aantal nieuwbouw projecten in de pijplijn.

Recent is het bureau uitgenodigd mee te doen aan de prijsvraag voor het Amsterdam Museum.

Deel dit artikel