Nieuws

Leefbaarometer en Demowijzer vernieuwd

De Leefbaarometer brengt de kwaliteit van de woonomgeving voor heel Nederland in kaart, tot op het straatniveau, terwijl de Demowijzer in grote lijnen de maatschappelijke ontwikkelingen in beeld brengt in gebieden met (toekomstige) bevolkingsdaling. Beide monitoren zijn geactualiseerd en hebben vernieuwde (mobiele) websites om de toegankelijkheid van kennis verder te vergroten.

Vernieuwde websites en apps

Het ministerie van BZK hoopt met de vernieuwingen de toegankelijkheid van de Leefbaarometer en de Demowijzer met name voor incidentele gebruikers te verbeteren. Beide monitoren zijn nu voorzien van een uitgebreide website, een mobiele website voor tablet en smartphone en apps voor Apple-, Android- en Windows-apparaten. U vindt ze hier.
 

Geactualiseerde Demowijzer

De Demowijzer brengt op een laag ruimtelijk niveau de demografische ontwikkelingen, en de daaropvolgende maatschappelijke ontwikkelingen, binnen Nederland in beeld. Deze monitor is onlangs voorzien van de meest actuele gegevens.  De nieuwe kaarten en tabellen zijn beschikbaar via www.demowijzer.nl. Daar leest u tevens een analyserapport waarin de ontwikkelingen in de krimp- en anticipeergebieden in de afgelopen periode beknopt worden besproken.
 

Gemoderniseerde Leefbaarometer

De Leefbaarometer biedt inzicht in de leefbaarheid in alle straten, buurten en wijken van Nederland. Dit doet de monitor op basis van een model uit 2007, waarin 49 voornamelijk objectieve indicatoren zijn opgenomen. Omdat de wijze waarop leefbaarheid wordt gewaardeerd door een gemiddelde Nederlander waarschijnlijk inmiddels is veranderd, is er een onderzoek gestart naar modernisering van het model. Daar leest u hier meer over.

Deel dit artikel