Nieuws

Zoetermeer krijgt een nieuwe stadsentree

Een meerderheid van de gemeenteraad van Zoetermeer heeft ingestemd met de gebiedsvisie voor de Stadsentree Afrikaweg. De nieuwe visie is ontwikkeld door stedenbouwkundig ontwerpbureau plein06 en Team V architecten, in samenspraak met bewoners, eigenaren, ontwikkelaars en initiatiefnemers.

De Stadsentree Afrikaweg is momenteel een verzameling oude en leegstaande kantoren en parkeerterreinen. Het vormt een barrière in de stad. In de nieuwe visie wordt het gebied omgebouwd tot een brede stadsboulevard waar fietsers en voetgangers de ruimte krijgen, met onder andere een stationsgebied met nieuw stationsplein dat de wijken aan weerszijden van de snelweg met elkaar verbindt. Het grotendeels leegstaande kantorengebied rondom de Afrikaweg en het station wordt omgevormd tot hoogwaardig en kwalitatief aantrekkelijke stadswijk met een mix van wonen en stedelijk programma.

Levendig en geluidsluw

Het ontwerp moet resulteren in een levendige en groene stadswijk met 3.500 nieuwe woningen met een rijkdom aan woonmilieus. Zo moet het gebied aan de stadsstraat druk en levendig worden, terwijl de geluidsluwe buitenzijde een woonlandschap wordt met groene binnenhoven en parken, verbonden aan de grote stadsparken en het station. "We creëren een zichtbaar nieuw stuk Zoetermeer," aldus wethouder Rosier. "Druk en levendig bij het station en langs de Afrikaweg, maar rustiger rond de Boerhaavelaan en Bredewater." 

Nieuwe gebiedsvisie Zoetermeer.


Het nieuwe stationsplein geeft toegang tot een nieuwe mobiliteitshub, waar trein, tram en bussen overzichtelijk bij elkaar komen. Deze aanpassing moet het gebied aantrekkelijk maken voor een doelgroep die georiënteerd is op de hele Randstad en daarvoor het openbaar vervoer optimaal benut. Meer ruimte voor voetgangers en fietsers is het gevolg, waarmee de groene identiteit van Zoetermeer beter tot zijn recht kan komen.

Vervolg

Nu de gemeenteraad de gebiedsvisie omarmd heeft, kan plein06 met betrokken marktpartijen verder met de uitwerking ervan tot een stedenbouwkundig masterplan. Daarin worden de ambities op het gebied van mobiliteit, duurzaamheid, innovatie en de kwaliteit van woonmilieus geborgd.

Deel dit artikel