Nieuws

Geen boete bij invoer verkeerd kenteken

Een klant die betaalt voor parkeren maar een verkeerd kenteken heeft ingetoetst, krijgt een boete. Kan echter bewezen worden dat er wél betaald is, dan is de boete niet rechtsgeldig. Zo blijkt uit een uitspraak van de bestuursrechter.

Een dame die een boete heeft gekregen, terwijl ze wél parkeergeld heeft voldaan heeft met succes haar boete aangevochten. Ze had het kenteken niet goed of volledig ingevoerd, wat voor de BOA voldoende grond was om een boete uit te schrijven: € 4 euro aan parkeerbelasting en bijna 60 euro aan kosten van de naheffingsaanslag.

De rechtbank oordeelt anders. De appallante kon bewijzen dat ze betaald had middels een rekeningafschrift. De rechtbank heeft vast gesteld dat, hoewel er geen (juist) kenteken op het afschrift stond, het niet aannemelijk is dat ze voor een andere auto heeft betaald. En dus hoeft de boete niet betaald te worden.

De belangrijkste overweging is dat parkeren zonder te betalen daadwerkelijk iets anders is dan wel betalen maar niet geheel voldoen aan de voorgeschreven wijze. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel