Nieuws

Kom op 2 april naar de Movinnio PopUP sessie 'Werk en Mobiliteit' in Den Haag

Op woensdag 2 april organiseert Movinnio de PopUP-sessie ‘Werk en Mobiliteit’, een van de vier onderwerpen die binnen het jaarthema Integrale Mobiliteit aan bod komen. De andere onderwerpen zijn centrumgebieden, verdienmodellen en stationsomgevingen. De gemeente Den Haag is gastheer voor deze PopUP-sessie die onder leiding staat van Fons Ripken (als directielid van BRO onder meer betrokken bij complexe herstructurerings- en herontwikkelingsopgaven van werklocaties en bij het ontwikkelen van vernieuwende concepten in het economisch beleid). Jaco Devilee van de gemeente Den Haag treedt op als dagvoorzitter.

‘Werk en Mobiliteit’ volop in beweging

Transitie van werk en werkvormen heeft altijd plaatsgevonden. Veelal glijdend binnen bestaande structuren. Bedrijventerreinen verkleuren in de loop der tijd met effecten op de mobiliteit. Bij administratief werk (kantoren) leidt automatisering tot structureel minder werknemers. Wat is het effect daarvan op mobiliteit, maar ook op de plaats waar dat effect optreedt? Wat zijn de logistieke effecten van de steeds verdergaande mondialisering van bedrijven? Niet zozeer in fysieke verplaatsingen, maar in toeleveranties en afzet, maar ook in personeel? Ook de opkomst van “Het Nieuwe Werken” zal leiden tot een grote verschuiving:  minder mobiliteit en mobiliteit op andere tijden en op andere plaatsen.

 

Lees hier meer over het Jaarthema Integrale Mobiliteit van Movinnio >>


Kennis delen én vermenigvuldigen

Tijdens de PopUp-sessie ‘Werk en Mobiliteit’ wordt zoveel mogelijk bestaande kennis vergaart over de ontwikkeling van werkgebieden, de gevolgen hiervan voor mobiliteit, de wijze waarop integrale mobiliteit hierop kan inspelen, de concrete innovatiebehoeften en- kansen die hieruit voortvloeien, en de  moeilijkheden die bij dergelijke innovatie kunnen spelen.

 

Programma

  • Introductie van positie van de sessie in het Movinnio-jaarthema Integrale Mobiliteit
  • Doel, werkwijze, karakter en bespreekpunten van de sessie
  • Inhoudelijke inleiding door Fons Ripken (directielid BRO)
  • Brainstorm en discussie
  • Korte afsluiting met vooruitblik op het vervolg

De resultaten van de  PopUP-sessie worden gebruikt als input voor het Movinnio congres op 4 juni 2014 en zijn terug te vinden in de Innovatiebundel die eind 2014 verschijnt.

 

Meer PoPUP-sessies in 2014

Acquire Publishing vult haar ambitie om ‘Kennis(sen) bij elkaar te brengen’ vanaf 2014 ook in door middel van PopUP-sessies. Bijeenkomsten over een scala aan actuele onderwerpen volgens een vast format: interactief, kleinschalig, gericht op kennisdeling, laagdrempelig, kwalitatief, landelijke dekking, deelnamekosten bedragen € 47,50 p.p. Er zijn PopUP-sessies in voorbereiding over participatie, stationsomgevingen en verkeersveiligheid. Zelf een PopUP-sessie organiseren? Mail uw suggestie naar Geert Dijkstra ( geert@acquirepublishing.nl).

 

Lid worden?

Binnenkort introduceert Acquire Publishing naar nieuwe lidmaatschap structuur. U kunt nu alvast een lidmaatschap naar keuze kiezen en zo profiteren van 1 of 3 gratis PopUp-sessies:

 

 

Basis

Plus

Premium

Als lid heeft u recht op

0,-
per jaar

95,-
per jaar

350,-
per jaar

    

Emailnieuwsbrieven naar keuze

V

V

V

Magazine(s) naar keuze

X

V

V

Uw CV online plaatsen als Aanbevolen lid

X

X

V

Deelname aan een van de Acquire Publishing Congressen

X

X

1 gratis naar keuze

Deelname Pop Up Sessie(s)

X

1 gratis naar keuze

3 gratis naar keuze 

 

Facts & Figures

PopUp-sessie   ‘Werk en Mobiliteit’
Voor wie: beleidsmedewerkers verkeer, mobiliteit, economie bij overheden, adviseurs, kennisinstituten
Datum: 2 april 2014
Tijd: 14.00 – 17.00 uur 
Locatie: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag


Aanmelden

Klik hier om u aan te melden voor de PopUp-sessie van 2 april, eventueel in combinatie met een Persoonlijk Lidmaatschap. Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel