Nieuws

Meer aandacht voor de leefomgeving

Het mobiliteitsbeeld verandert en het straatbeeld verandert mee. In toenemende mate worden aan de auto beperkingen opgelegd, terwijl ruim baan wordt gemaakt voor fiets en OV. Ook de focus van gemeenten verandert daardoor: er is meer aandacht voor de leefomgeving. Zij willen de aantrekkingskracht van hun stad of dorp vergroten en het veiligheidsgevoel van hun inwoners versterken. In deze geordende samenleving spelen nette voorzieningen – bijvoorbeeld op een station – en stallingsmogelijkheden voor vervoermiddelen een belangrijke rol.

Het aantal fietsers groeit gestaag, als ook het aantal treinreizigers. Veelal is de fiets het voor- en natransport richting bus of trein. En steeds meer mensen vinden dat die fiets veilig gestald moet kunnen worden. Gemeenten hechten hierdoor een steeds groter belang aan goede fietsparkeervoorzieningen: geschikt voor de moderne en vaak wat luxere fiets, met genoeg ruimte, beschutting en veiligheid, zoals een fietskluis. Bij drukke stations in binnensteden, maar bijvoorbeeld ook bij bushaltes in buitengebieden. “Iemands reis begint namelijk al thuis”, vertelt Peter Baars, directeur van Armada Mobility. “Hoe komt deze persoon het snelst, veilig en op een  prettige manier op de plaats van bestemming?  En omdat in Nederland veel gebruik wordt gemaakt  van de fiets, waar kan iemand zijn fiets op  juiste en veilige wijze stallen? Maar ook: wie gaat  dat betalen?”


Meedenken met gemeenten

In principe heeft de gemeente een verantwoordelijkheid voor het creëren van een buitenruimte waarin iedereen zich veilig en prettig voelt. Maar wanneer iemands fiets wordt gestolen, betaalt hij of zij de aanschafkosten voor een nieuwe fiets zelf. “Terwijl die veiligheid van iemands eigendom in de openbare ruimte wel onder de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeente valt”, aldus de directeur van het bedrijf dat gespecialiseerd is in reizigersvoorzieningen in de openbare ruimte. “Dus een goede aanbindmogelijkheid voor de fiets of een goede afsluitbare voorziening is essentieel. Maar niet alléén de functionaliteit dient geboden te worden, het dient er vanzelfsprekend ook nog eens zodanig uit te zien dat het een meerwaarde geeft aan de omgeving.”

 

Baars begrijpt dat het lastig is om die twee verantwoordelijkheden te vertalen naar een budget dat de gemeente kan verantwoorden. Hij wil graag met gemeenten meedenken. “Samen willen we kijken naar kosteneffectieve oplossingen. Naast de initiële kosten dienen we dan ook naar de product life cycle-kosten te kijken. Het product moet verder goed passen in het plaatselijk gemeentelijk beleid qua ontwerp en design, en het dient aan te sluiten op de directe omgeving. Dus moeten we samen op zoek gaan naar een antwoord op de centrale vraag: hoe kunnen we tegen de juiste prijs, op de juiste plaats het juiste product plaatsen?”

 

Kansen in de OV-markt

Naast de markt van de gemeenten ziet Baars voor het volgende jaar kansen bij de OV-bedrijven, die vanwege veranderende indelingen van reistrajecten meer behoefte zullen krijgen aan fietsenstallingen langs bus-, tram- en metrostations. “Dankzij het Aktie Plan Fietsen, dat Armada al meer dan 10 jaar voor ProRail uitvoert, is veel ervaring opgebouwd met het bouwen van fietsenstallingen. Maar Armada heeft ook op verzoek van opdrachtgevers producten ontwikkeld om de alsmaar groeiende diversificatie op fiets- en scootergebied te kunnen blijven stallen. En wij spelen in op die trend met een uitgebreid gecertificeerd fietsparkeerprogramma”, aldus Baars.


Complete reis van A naar B

Baars: “2016 wordt voor ons het jaar van het  fietsparkeren. Met FietsParKeur gecertificeerde  fietsparkeervoorzieningen willen we in onze  doelmarkten openbaar vervoer en gemeenten  een plaats veroveren. Fietsparkeervoorzieningen  leggen daarbij in onze optiek een link tussen  die twee markten, ze zorgen voor een naadloze  aansluiting tussen de gemeentelijke en stationsvoorzieningen.  Wij willen invulling geven aan  een aantrekkelijke, veilige leefomgeving, waarin  mensen verblijven en zich verplaatsen tijdens de  reis die zij maken van A naar B.”


Over Armada Mobility

Armada Mobility biedt integrale oplossingen op het gebied van fietsparkeren, abri’s, halte- en perronmeubilair voor het OV, dynamische en statische bewegwijzering, buitenmeubilair, fietsdetectiesystemen en informatiesystemen voor de openbare ruimte. Het bedrijf kan een project turn key opleveren.

 

Meer informatie kunt u hier vinden.

 

December-editie Verkeer in Beeld

Dit artikel is ook verschenen in de laatste Verkeer in Beeld van dit jaar. Als u lid bent, kunt u het magazine ook lezen  in de online bibliotheek . Wilt u deze editie ook lezen, maar bent u geen lid? Klik dan  hier om lid te worden.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel