Nieuws

NEN norm dichtheid stedenbouw

De bedoeling is dat alle stedenbouwkundigen in de toekomst de NEN 9300 methode gaan gebruiken bij het uitrekenen van oppervlakte of dichtheid moeten uitrekenen. Het ontwerp voor de norm is nu ter inzage gepubliceerd. Of en hoe tellen openbaar groen en speelruimte mee?

NEN norm dichtheid stedenbouw

 

Met de gepubliceerde methode is het mogelijk om objectief de netto- en bruto oppervlakte van een gebied uit te rekenen. Ook worden voorstellen gedaan hoe de dichtheid te bepalen. Een bekend dilemma in de ruimtelijke ordening: in een wijk moeten dertig woningen per hectare komen. In de wijk ligt ook een park. Telt hij het park mee of niet? Dat heeft invloed op de dichtheid. Met het nu gepubliceerde normontwerp is de uitkomst duidelijk: een park dat groter is dan 250 m2 telt niet mee, kleinere parken wel.

Systeem van indeling bepaald


Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van o.a. gemeenten, Planbureau voor de Leefomgeving, Aedes en de universiteit, heeft NEN 9300 'Oppervlakte- en dichtheidsbepaling in de stedenbouw' opgesteld. Zij bedachten een systeem met een indeling in kavel, bouwblok, buurt, wijk en gemeente. De oppervlakte van het nettobouwblok is gelijk aan de bruto oppervlakte van de kavels in dat bouwblok. Bij elk van deze schaalniveaus is bepaald wanneer het groen, het water en de omsluitende wegen (zogenaamde Tarra-oppervlakten) wel of niet meetellen.

Spelen en groen?


‘Tarra-oppervlakten kunnen zowel privaat als openbaar zijn. De overige onbebouwde terreinen kunnen bestaan uit water (kanaal, sloot, meer enz.), groen (groenstrook, park enz.) en verharding (plein, parkeerveld enz.).’ De vraagt rijst of in de berekeningen bespeelbare openbare ruimte wordt meegenomen.

Commentaar indienen op ontwerp


Het normontwerp is gepubliceerd op www.normontwerpen.nen.nl. Iedereen kan het ontwerp gratis inzien; u hoeft zich enkel te registeren. Tot 15 augustus kan commentaar worden ingediend. De commissie die het ontwerp heeft opgesteld zal daarna het commentaar verwerken. Overigens is er in de commissie nog plaats voor uitbreiding. Partijen die willen deelnemen kunnen zich aanmelden bij NEN.

 

 Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel