Nieuws

Samenspel locatie, netwerk en gebruik voor betere bereikbaarheid

De hoeveelheid tijd, geld of moeite die we investeren om ons te verplaatsen, is een belangrijke voorwaarde voor economische groei en welvaart, en daarmee cruciaal voor bereikbaarheid. Juist in stedelijke agglomeraties en economische centra openbaren zich problemen rondom bereikbaarheid, zoals lange files de stad in en uit. Rijksprogramma’s zoals Meer Bereiken en Beter Benutten spelen daarop in. Om bereikbaarheid te optimaliseren of te verbeteren, is een goed samenspel tussen locatie, netwerk en gebruik essentieel. Antea Group probeert die verbindingen te leggen, binnen én tussen die drie pijlers.

De komende jaren verandert het speelveld van de mobiliteit in een rap tempo. Naast toenemende mobiliteit vanuit een verbeterde economie gaan technologische ontwikkelingen binnen de mobiliteit razendsnel: zelfrijdende auto’s, elektrische voertuigen en de toenemende beschikbaarheid van allerlei data zorgen voor een verandering van hoe de gebruikers van het (vaar)wegennet omgaan met mobiliteit. Het doel – een veilig netwerk met een maximale (locatie)bereikbaarheid – blijft echter ongewijzigd. Drie factoren worden in deze context veelvuldig genoemd: locatie, netwerk en gebruik. Zo is de optimale locatie goed bereikbaar, staan locaties via netwerken met elkaar in verbinding en bepalen gebruikers op hun beurt de bereikbaarheid van ruimtelijke locaties.

 

Online tool met bereikbaarheidslabel voor locaties

Slechte bereikbaarheid met het openbaar vervoer, steeds in de file en lange reistijden: allemaal mindere aspecten van een bepaalde locatie waardoor gebruikers en eigenaren van vastgoed zich in toenemende mate bewust zijn van het belang van locatiebereikbaarheid. “Het maakt voor de waarde van een object uit hoe goed deze bereikbaar is”, vertelt Gijs Damen, projectmanager Vastgoed & Recht bij Antea Group. Het advies- en ingenieursbureau werkt daarom aan een innovatieve online tool waarmee de bereikbaarheid van een locatie per auto, openbaar vervoer of langzaam verkeer inzichtelijk kan worden gemaakt. Dit aan de hand van het combineren van bestaande open data. De bereikbaarheid van een locatie krijgt een classificatie: een bereikbaarheidslabel. Doel hiervan is dat de bereikbaarheid van verschillende locaties op een transparante en uniforme wijze met elkaar vergeleken kan worden.

 

Damen: “Met deze tool kan vastgoed een bereikbaarheidslabel krijgen waarmee wij advies kunnen geven aan vastgoedeigenaren. Hoe goed scoort hun vastgoed qua bereikbaarheid, in relatie tot diverse netwerken, als ook in relatie tot omliggend vastgoed? En welke doelgroepen kunnen aangesproken worden als potentiele klant of koper?”

 

Zo optimaal mogelijk netwerk bij N65

Naast locatiebereikbaarheid speelt ook de factor netwerk mee. Nederland is immers een netwerkland: via een fijnmazig netwerk - variërend van autowegen tot fietspaden, van vliegvelden tot ondergrondse energiesystemen – staat iedereen met elkaar in verbinding. Het gebruik van en de eisen aan deze netwerken zijn echter aan verandering onderhevig, bijvoorbeeld door de (toe)komst van de zelfrijdende auto. Naast deze veranderingen neemt ook de complexiteit en de behoefte aan flexibiliteit van netwerken toe. Dit vraagt wat van de ruimtelijke inpassing van de netwerken, maar heeft ook indirect effect op ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit.

 

In dit kader houdt Antea Group zich bezig met onder andere het uitwerken van concepten – bijvoorbeeld van smart cities en de impact van de elektrische fiets – en het realiseren van nieuwe infrastructuur. “Momenteel zijn we actief met een MIRT-verkenning naar de optimalisatie van de N65”, zegt Roel Brandt, projectmanager mobiliteit. “Binnen dit project was een nauwkeurig inzicht nodig in de fietsstromen op de N65. Daarvoor hebben we een heliumballon ingezet om het fietsverkeer te monitoren. Hiermee hebben we de hoeveelheid fietsers, fietsrichtingen en kwaliteit van het fietsgebruik inzichtelijk gemaakt. De uitkomsten van deze analyse helpen bij de keuze voor een zo optimaal mogelijk netwerk.”

 

Gebruik van het wegennet tijdens Tour de France

Naast de pijlers netwerk en locatie speelt ten slotte het thema gebruikers een rol: deze pijler richt zich op het sturen en monitoren van (vaar-)weggebruikers, met als doel het netwerk efficiënt te benutten en de bereikbaarheid van locaties te vergroten. Brandt: “Gebruikers maken zelf de keuze wanneer ze hun reis maken. Tijdens de reis maken zij ook zelf de keuze hoe ze reizen en via welke route zij reizen. Om de bereikbaarheid te optimaliseren, is het noodzakelijk inzicht te hebben in dit gebruik. Dat doen we door de gebruikers te monitoren.”

 

Afgelopen zomer begeleidde Antea Group Rijkswaterstaat bij de ontwikkeling en implementatie van de verkeersplannen rondom de start van de Tour de France in Nederland. Het evenement zorgde voor veel bezoekers en veel wegen moesten worden afgesloten om de renners veilig te kunnen laten koersen. Dat was niet alleen van grote invloed op de bereikbaarheid van de evenementlocatie, maar ook op de doorstroming en veiligheid van het overige verkeer. “We hebben onder andere geholpen bij de implementatie en begeleiding van deze operatie binnen verschillende verkeerscentrales van Rijkswaterstaat. Een voorbeeld van hoe we actief bijdragen in het monitoren en sturen van het gebruik van ons wegennet, met als doel een betere bereikbaarheid.”

 

Binnen Antea Group is Robert Coffeng aanspreekpunt voor thema ‘Bereikbaarheid’. Meer informatie en contactgegevens kunt u hier vinden.

 

December-editie Verkeer in Beeld

Dit artikel is ook verschenen in de laatste Verkeer in Beeld van dit jaar. Als u lid bent, kunt u het magazine ook lezen  in de online bibliotheek . Wilt u deze editie ook lezen, maar bent u geen lid? Klik dan  hier  om lid te worden.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel