Nieuws

Lekker in eigen auto

Relatief weinig mensen maken daadwerkelijk gebruik van SnappCar of MyWheels. Slecht 6% heeft daadwerkelijk wel eens een auto gedeeld of de eigen auto verhuurd. Dat blijkt uit de 15e editie van Het Nationale Automobilisten Onderzoek uitgevoerd door YPCA in opdracht van Traffic Radio en Allsecur autoverzekeringen.

De ontwikkelingen in de automotive branche gaan de laatste jaren erg snel. Van zelf inparkerende auto’s tot vrachtwagens die zelf remmen bij zebrapaden met voetgangers. Ook komen er steeds meer concepten op de markt die betrekking hebben op duurzamer rijden. Voorbeelden hiervan zijn SnappCar en MyWheels ( (auto lenen en het verhuren van de eigen auto).


Aan de respondenten  is gevraagd wat ze van deze ontwikkeling vinden. Iets meer dan een kwart (28%) geeft aan dit een mooie en vooral duurzame ontwikkeling te vinden. Bijna een kwart (24%) is niet overtuigd en blijft lekker in de eigen auto rijden.


Autodelen nog niet populair

Uit de resultaten blijkt verder  dat er nog relatief weinig mensen (6%) daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van dit concept. Van de respondenten die aangeven gebruik te hebben gemaakt is bijna driekwart (72%) enthousiast en vindt het voor herhaling vatbaar. Eén op de vijf (20%) geeft aan het leuk te hebben gevonden voor een keertje en maar 8% geeft aan “Dat was eens, maar nooit weer”.

Op de vraag of men bereid is hun eigen auto te delen met anderen geeft 43% aan dit nooit te zullen doen. Iets meer dan één kwart (26%) laat dit afhangen van de beloning die hieraan vastzit. Een kleiner deel (14%) geeft aan bereid te zijn de auto te delen met anderen.


Wilt u het rapport bestellen of meer weten over het Het Nationale Automobilisten Onderzoek 2014? Kijk op de website www.ypca.nl

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel