Nieuws

PvE voor P+R voorzieningen bij treinstations

In samenwerking met buro Riet stelt Keypoint een nieuw Programma van Eisen op voor P+R-voorzieningen die zijn gelegen bij de treinstations in Nederland. Doel van het PvE is om het gesprek tussen een gemeente en NS te faciliteren over de realisatie en/of uitbreiding van een P+R-voorziening.

Aan de basis van het PvE liggen de gebruikerseisen: wat wil de klant? De klantwensen zijn vertaald in technische eisen en specificaties.


Het Programma van Eisen gaat over de inrichting van de P+R-voorziening, met concrete zaken als routering en indeling van het parkeerterrein, de breedte van de parkeervakken, de inrichting van de parkeerweg, looproutes etc. Naast de inrichtingseisen is er ook aandacht voor (sociale) veiligheid, informatievoorziening en dienstverlening. Om de beleving van de P+R-voorziening te vergroten, is groenvoorziening als specifiek onderdeel opgenomen in het PvE.


Zorgdragen dat de kwaliteit in de loop der tijd niet achteruit gaat betekent onderhoud. Onderhoud is een jarenlange terugkerende kostenpost. De eisen ten aanzien van beheer en onderhoud maken daarom integraal onderdeel uit van dit Programma van Eisen.


Bron: Keypoint consultancyDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel