Nieuws

Dokkum experimenteert met gratis parkeren in centrum

In juni 2013 besloot de gemeente Dongeradeel in Dokkum een proefperiode met gratis parkeren in te voeren op de randparkeerplaatsen en in de binnenstad tussen 8 en 11 uur ’s ochtends. Met als doel de toegankelijkheid van het centrum te vergroten en middenstanders te helpen de omzet te verhogen. Uit de evaluatie is gebleken dat de proef jaarlijks 3 ton kost. Weegt dit op tegen de minder snel dalende middenstandomzetten, in vergelijking met de landelijke trend?

In 2012 werd er nog voor € 635.000 parkeergeld binnengehaald in Dokkum, maar de verwachting is dat de inkomsten dit jaar niet hoger zullen zijn dan ruim 3 ton. Wethouder mobiliteit Pytsje de Graaf verklaart: “Ik ontken niet dat de proef een enorme derving van inkomsten betekent. Het is dan ook aan de nieuwe gemeenteraad op zoek te gaan naar een nieuwe dekking. Vorig jaar is het nieuwe verkeerbeleidsplan voor de Dokkumse binnenstad vastgesteld. Parkeren is hierin altijd een veelbesproken onderwerp. Het centrum is niet gemaakt voor veel verkeer; het zijn smalle straatjes die vragen om regulering. Daarom is in 2006 betaald parkeren ingevoerd voor de rand- en binnenstad parkeerplekken. Hier staat echter tegenover dat ook hier de middenstand het moeilijk heeft. Hier wilden we wat aan doen, ondanks de inkomstenderving.”


Vanuit verkeersreguleringsoogpunt is het volledig opheffen van betaald parkeren echter geen goed idee, zo stelt de raad. Daarom is gekozen voor gratis parkeren aan de rand en in de binnenstad tussen 8 en 11 uur 's morgens.


Positief effect

De proef lijkt een positief effect te hebben op de omzetten – uit de evaluatie is gebleken dat deze minder snel dalen dan de landelijke trend – en de verblijfsduur.

Of de proef met gratis parkeren permanent beleid wordt, is nog maar de vraag. Uit de evaluatie valt in ieder geval te concluderen dat naast een halvering van de parkeerinkomsten en drukkere bezetting van de randparkeerplaatsen door zowel bewoners als werknemers in de binnenstad, de bezetting van de parkeerplaatsen in de binnenstad ongeveer gelijk is gebleven. Er kan alleen niet hard gemaakt worden dat de proef met gratis parkeren een positieve dan wel negatieve invloed heeft gehad op de bezoekersaantallen. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel