Nieuws

Deze 4 mini-masterclasses kunt u volgen tijdens het Parkeer24Jaarcongres

Tijdens het Parkeer24Jaarcongres op 5 april verzorgen Empaction, Mr. Y Parking Guest, Goudappel Coffeng en SPARK ieder een mini-masterclass. Ze beginnen allemaal om 13.30 uur. Waar kunt u uit kiezen?

Waarom veel parkeerbeleid prima zonder politiek kan - Empaction

Dat het onderwerp parkeren gelijk staat aan emotie, daar is iedereen het wel over eens. In de politieke arena leidt het onderwerp daarom vaak tot hevige discussies. En waar de emotie regeert, volgen zelden verstandige besluiten.


Dat het ook anders kan, bewijzen de succesverhalen van Review Panels in Tilburg en Deventer. In deze gemeenten zijn voor wijkspecifieke parkeervraagstukken wijkspecifieke panels samengesteld. In zo’n panel zijn middels loting alle belanghebbenden groepen uit de wijk vertegenwoordigd. Het panel krijgt toegang tot alle gewenste informatie, kennis en expertise om de effecten van maatregelen goed in te kunnen schatten. Gezamenlijk komen ze op basis van consensus tot een uitvoeringsadvies aan het college. Vervolgens geldt: advies = collegebesluit. 


Door het Review Panel voldoende tijd te geven ontstaat er in het panel steeds meer begrip voor tegengestelde belangen en daarmee meer draagvlak voor het advies. En dat is precies wat de politiek nodig heeft om het advies te verheffen tot een verstandig besluit.

Klantbeleving  - Mr. Y Parking Guest

Hoe ervaart de klant uw parkeergarage? Wie is eigenlijk uw klant? En welke behoeften heeft die? Deze vragen – en nog vele meer – zijn van groot belang om uw dienstverlening te optimaliseren en de klantbeleving te verbeteren.  

 

Bart Schinkel en Marc Moonen gaan met u in deze mini-masterclass aan de slag om ervaringen te delen, uw klanten beter te leren kennen, te leren wat uw klanten vinden – op basis van onderzoek, gegenereerde data en ervaring.  

 

Het resultaat zal zijn dat u beter kunt inzoomen op de behoefte van uw doelgroep, de dienstverlening daarop kan aanpassen en zo de beleving van uw klant vergroot. 

Parkeren, mobiliteit en Omgevingswet: gebruik de ruimte! – Goudappel Coffeng

De Omgevingswet hanteert het concept van de gebruiksruimte voor de realisatie van ontwikkelingen:  in plaats van redeneren vanuit de gewenste ontwikkeling moet meer geredeneerd worden vanuit de beschikbare capaciteit – denk aan bijvoorbeeld luchtkwaliteit, geluid of fysieke ruimte.


Aukje van de Reijt en Danny van Beusekom, adviseurs Parkeren & Locatieontwikkeling van Goudappel Coffeng, en Daniëlle Roelands-Fransen, advocaat-partner Ruimte & Milieu van Pels Rijcken & DroogleeverFortuijn, nemen u in een inspirerende masterclass mee langs verschillende recente projecten waarbij de gebruiksruimte het uitgangspunt vormt voor de invulling van de ontwikkeling.

  

In twee uur bent u bijgepraat over de meest recente trends en ontwikkelingen en dat doen we niet alleen door te praten, maar ook door te luisteren en in te gaan op de vragen waar u in de praktijk tegenaan loopt. Na afloop is één ding zeker: naar de volgende gebied- of locatieontwikkeling waar u vanuit mobiliteit en parkeren bij betrokken hebt u nog meer oog voor de samenhang. 

De werkelijke cijfers achter parkeren! – SPARK

In deze hoogconjunctuur is er sprake van een grote druk op de omgeving: er moet gebouwd worden en wel snel. Natuurlijk willen we daarbij niet te veel bouwen omdat dit ten koste gaat van bijvoorbeeld voor groen en speelmogelijkheden. Maar we willen ook geen oude vinex-aannames blijven hanteren die uiteindelijk leiden tot eindeloze auto’s in de berm.  


Daarom zijn er kencijfers voor functies waarvan we weten dat zij een parkeervraag met zich meebrengen. In het spanningsveld van tijd, geld en waardering van openbare ruimte is het zaak om deze cijfers zo goed mogelijk te ijken op de werkelijkheid. En daar lijkt veel mogelijk. Recentelijk onderzocht Spark het daadwerkelijke bezoekersaandeel van woningen in de binnenstad van een middelgrote gemeente. Een sterk onderbuikgevoel bleek te kloppen: de bezoekersnorm lijkt te moeten worden bijgesteld voor hoogstedelijke locaties. 


Ernst Bos van Spark daagt u uit om mee te denken over een verdere ijking van de normatieve parkeerbehoefte. Wat waren onze bevindingen van het bezoekersaandeel en hoe kunnen we ook het realistisch gehalte van andere functies ijken op de lokale behoefte? 

Meer informatie

Voor het hele programma-overzicht en meer informatie, gaat u naar de website.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel