Nieuws

Eerste UAVgc-contract bewonerstevredenheid voor Wa

Het effectbestek is een methode om op meetbare en aantoonbare wijze te werken aan bewonerstevredenheid. "Voorheen bepaalde een foto de kwaliteit van de buitenruimte. Nu wordt dat bepaald door onze inwoners,” zegt wethouder Paul van Liempd van de gemeente Waalre. Sinds begin 2016 is de aannemer, met vijf SROI-medewerkers, gestart met het groenonderhoud en is de gemeente bezig met de implementatie van de nieuwe werkwijze binnen de organisatie. De resultaten van de eerste enquête zijn bekend en veelbelovend.

De bewoner aan zet

De gemeente is in 2015 gestart met de voorbereiding van het effectbestek bewonerstevredenheid en het aanbestedingstraject. “BTL Advies heeft intensief samengewerkt met de gemeente om een werkwijze te ontwikkelen die bij hen past”, vertelt Evelien van Schadewijk. “Betrokken medewerkers hebben een gedegen opleidingstraject gevolgd om op een goede manier samen te werken volgens het nieuwe contract.” Als adviseur is Schadewijk samen met twee andere collega’s nauw betrokken bij de opzet van het UAVgc-contract. “Het effectbestek is een compact contract, dat sterk anders is dan traditionele contracten. Het belangrijkste onderdeel is de bewonerstevredenheid die bepalend is voor de waardering van de prestatie van de aannemer.” Is de tevredenheid van bewoners goed (gelijk of hoger dan de gestelde norm) dan wordt het contract verlengd, is de tevredenheid lager dan wordt het contract beëindigd. Van Liempd: "De inwoners staan dus zelf aan het stuur. Ik ben erg enthousiast over dat concept."

 

De eerste resultaten

De enquête is in juni 2016 verzonden naar 1.200 inwoners (willekeurige steekproef verdeeld over Waalre-dorp, Ekenrooi & Aalst-Oost en Voldijn & Aalst-West). Hiervan heeft  35% gereageerd, waarbij de respons per kern (bijna) gelijk is. De beoordeling is met een 6,6 voldoende, maar biedt ruimte voor verbetering. Zo zijn enkele aandachtspunten het verwijderen van onkruid op stoepen, het snoeien van bomen en het opruimen van zwerfafval. De aannemer wordt het beste beoordeeld op het algemeen groenonderhoud en het maaien van de gazons. Bijna alle inwoners vinden voldoende groen en een goed onderhouden openbare ruimte (heel erg) belangrijk. ”Het fijne aan deze manier van werken is de directe feedback van de gebruikers”, vertelt Van Liemd. “Hierdoor wordt heel concreet gemaakt wat er goed gaat, wat er beter kan en of de aannemer voldoet aan de gestelde afspraken. En daar doen we het uiteindelijk voor, meer waarde voor de bewoners én de gemeente.”

 

Over BTL

De BTL Groep bestaat uit BTL Advies, BTL Bomendienst en BTL Realisatie. Er werken zo’n 400 mensen verdeeld over een vijftiental locaties.Dit artikel komt uit Straatbeeld

Deel dit artikel