Nieuws

Pilot van transformatie in Rotterdamse wijken

In de Rotterdamse wijken Feijenoord, Oude Noorden, Crooswijk en Charlois start binnenkort een pilot van transformatie. Binnen deze pilot zijn de gebieden aangewezen voor het stimuleren van transformatie van leegstaande winkels naar woningen of andere bedrijvigheid.

Het college van b en w heeft de ambitie om te werken aan een sterke en toekomstbestendige winkelstructuur in Rotterdam, met focus op compacte en complete winkelgebieden. In wijken waar succesvolle winkels blijven, stimuleert en ondersteunt de gemeente plannen om het winkelgebied te verbeteren. In wijken waar een ontwikkeling in een andere richting logischer is, spant de gemeente zich in om leegstaande winkelpanden een andere functie te geven. 


Gemeente Rotterdam heeft de afgelopen twee jaar zich ingezet om winkelpanden een andere functie te geven wanneer marktpartijen hiervoor het initiatief namen. Recentelijk is deze inzet van de gemeente op de detailhandel geëvalueerd. Er is geconstateerd dat het in de toekomst vooral van belang is om te regisseren dat er op de juiste plekken panden getransformeerd worden. De transformatie gebeurt vaak gegroepeerd. Op deze manier kunnen winkelpanden snel van functie veranderen.

In de vier door de gemeente aangewezen wijken is sprake van relatief veel winkelleegstand. In deze wijken gaat de gemeente zich inzetten om een pakket met maatregelen in te voeren die winkeltransformatie stimuleren. Deze aanpak richt zich 'dus' op winkelpanden buiten de kernwinkelgebieden en met name op verspreid liggende winkels. Deel dit artikel