Nieuws

Aan de Stegge Twello realiseert parkeergarage Noord-Buitensingel Venlo

In een openbare aanbestedingsprocedure is Aan de Stegge Twello geselecteerd voor de ontwikkeling en realisatie van een parkeergarage aan de Noord-Buitensingel in Venlo. De 200 parkeerplaatsen tellende parkeergarage is onderdeel van de herontwikkeling van Blok van Gendt welke samen met Holland Immo Group wordt ingevuld.

Parkeerbehoefte

Eind 2017 besloot de gemeenteraad dat op de locatie Blok van Gendt een parkeergarage voor 200 plaatsen moest worden gerealiseerd. Deze dient ter compensatie van de parkeerplaatsen die vervallen door de herinrichting van de Lage Loswal en de huidige parkeerplaats Blok van Gendt.

Selectieprocedure

Afgelopen juli werd een Europese openbare aanbesteding in de markt gezet. Het perceel van de huidige parkeerplaats aan de Noord-Buitensingel werd daarbij verkocht onder voorwaarde dat de inschrijver voor eigen rekening en risico de parkeergarage zou realiseren en exploiteren. Gezamenlijk met Holland Immo Group presenteerde Aan de Stegge Twello een plan waarbij de meeste opbrengst voor de locatie tot stand werd gebracht. Samen met Kern Architecten (ontwerp) en Q-park (exploitatie) werkt Aan de Stegge Twello het plan voor de parkeergarage aan de Noord-Buitensingel verder uit.

Duurzaam

Venlo is één van de meest duurzame gemeenten van Nederland. Zo heeft de regio het hoogste aantal bedrijven met cradle-to-cradle gecertificeerde producten ter wereld, heeft het de grootste groene gevel van Europa en is het stadskantoor ontworpen en gebouwd volgens het cradle to cradle principe. Duurzaamheid is daarom een belangrijk onderdeel bij de ontwikkeling van de parkeergarage. Er wordt bouwmateriaal toegepast dat grotendeels opnieuw te gebruiken is. Door de parkeergarage daarnaast energiezuinig te ontwikkelen wordt een circulaire parkeergarage gerealiseerd passend bij de principes van de gemeente Venlo.

Planning

Naar verwachting start de bouw van de parkeergarage begin 2020 en zal deze medio 2020 worden opgeleverd. In de eerste helft van 2019 werkt Aan de Stegge Twello aan het ontwerp en vindt er afstemming met omwonenden en betrokkenen plaats.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel