Nieuws

Assen wil proeftuin voor aardgasvrije wijk

De gemeente Assen heeft een subsidieaanvraag ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om een deel van de wijk Lariks aardgasvrij te maken. Het gaat om ongeveer 450 woningen.

De eerste stap naar aardgasvrij is in de nabije buurt al ingezet: de flat Ellen is verbouwd naar nul-op-de-meter. De gemeente wil de ervaringen die zij heeft opgedaan bij deze verbouwing gebruiken om ook de rest van de buurt aardgasvrij te maken. Het Asser Servicekostenmodel is hier een belangrijk onderdeel van. De kern van dit model is dat woningeigenaren de kosten van het aardgasvrij maken financieren uit besparingen op energielasten en kosten voor onderhoud en beheer.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken stelt 85 miljoen euro beschikbaar voor gemeenten die in 2018 al starten met een proeftuin voor het aardgasvrij maken van bestaande wijken. Deze regeling biedt gemeenten de kans om sneller aan de slag te gaan. Naast de gemeente Assen hebben nog 75 andere gemeenten een aanvraag ingediend. Begin oktober wordt bekend welke gemeenten deze subsidie ontvangen. 

Deel dit artikel