Nieuws

Grote verschillen in parkeerbaten

De kranten stonden er de afgelopen werken bol van: ‘parkeren winstmaker voor gemeente’ maar ook ‘betaald parkeren geen melkkoe’. Een overzicht van het CROW-KpVV, van mei dit jaar, toont wat de baten per gemeente zijn. Kennelijk is dit rapport later alsnog opgepakt in de media.

Het rapport toont een duidelijk verband aan: hoe stedelijker een gemeente, hoe hoger de parkeerbaten.  Maar de verschillen zijn groot: zeer sterk stedelijke gemeenten hebben gemiddeld € 66,50 per inwoner aan inkomsten terwijl niet-stedelijke gebieden gemiddeld slechts € 3,50 aan parkeerinkomsten per inwoner ontvangen.


Parkeren is voor 136 gemeenten verliespost 

Naast de opbrengsten hebben de gemeenten natuurlijk ook uitgaven aan parkeren. Het saldo tussen kosten en opbrengsten kan per gemeente flink uiteen lopen.


De lijst van verdieners aan parkeren wordt aangevoerd door publiekstrekkers als Valkenburg, Zandvoort, Noordwijk en Bergen. Daarnaast blijkt ook dat Amsterdam, als sterk stedelijk gebied, een positief saldo heeft. De sterk stedelijke gemeenten Papendrecht, Almere, Leeuwarden en Nieuwegein leggen veel toe op parkeren.

 

Het volledige rapport kunt u vinden op de site van CROW-KpVV.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel