Nieuws

Automobilist kampt met te krappe parkeergarages

Iedere automobilist heeft last van te krappe parkeergarages. Met soms schade aan de auto tot gevolg. De vele verfstrepen in diverse kleuren op pilaren en muren spreken voor zich. Advies- en ingenieursbureau Grontmij constateert op basis van praktijkervaring, dat maar liefst 90% van de ontwerpen niet voldoet. Bij een derde van de parkeergarages zijn er zelfs dusdanig ernstige ontwerpfouten gemaakt dat deze deels onbruikbaar zijn.

Automobilisten ergeren zich, voelen zich ongemakkelijk of zelfs onveilig door de vele hindernissen in garages: te krappe parkeervakken, te smalle rijbanen, te krappe bochten, te steile hellingen, smalle toegangen of moeilijk bereikbare bediening van slagbomen of garagedeuren. Deze ontwerpfouten komen niet alleen voor bij oude parkeergarages, maar ook bij nieuwe parkeergarages. Hoe kan dit?   Oorzaak is dat ontwerpers van parkeergarages zich vooral door de omgeving en verdere bebouwing laten leiden en niet door de parkeerplaatsen zelf. Vaak worden delen van al bestaande parkeergarages in ontwerpen van nieuwe parkeergarages gekopieerd, onder het mom ‘daar werkt het ook’.

 

Wettelijke eisen kwaliteit parkeerplek

 

Volgens Wim van der Heide, senior adviseur Parkeervoorzieningen bij Grontmij, moet dit anders. “Er zijn nu geen wettelijke eisen voor de kwaliteit van een parkeerplek en dat moet en kan ook veranderen. Helemaal omdat voldoende up-to-date kennis en informatie (richtlijn NEN 2443) beschikbaar is om wèl gebruiksvriendelijke parkeergarages en -terreinen te maken. Maak deze richtlijn daarom wettelijk verplicht.”   Van der Heide ziet ook voor makelaars een extra taak. “Nu komt het regelmatig voor dat je een appartement met parkeerplaats koopt maar door een ontwerpfout de auto niet kunt parkeren op je eigen parkeerplek. Het zou op korte termijn al kunnen helpen als een makelaar meer aandacht geeft aan de kwaliteit van een parkeerplaats of –garage bij de verkoop of verhuur van huizen, kantoren en winkelpanden. Een miskoop is hiermee gemakkelijk te voorkomen.”

 

Deel dit artikel