Nieuws

V8 Architects herbestemt voormalige stadsbibliotheek Arnhem

In de zomer van 2014 start de renovatie van het kantoor- en winkelgebouw in Arnhem. Dit pand gaf jarenlang onderdak aan de stadsbibliotheek. Eind 2013 verhuisde de bibliotheek naar een nieuwe locatie waardoor ruimte ontstond om het pand een andere functie te geven.

 

V8 Architects is verantwoordelijk voor de ruimtelijke transformatie. Zij grijpen de kans om van het pand een flexibel, toekomstbestendig en energetisch duurzaam gebouw te maken. Het nieuwe gebouw krijgt de naam Building 026.

 

Flexibel, open en uitnodigend

De transformatie bestaat uit twee belangrijke ingrepen: het creëren van ruimtelijke overmaat in het gebouw en het aanbrengen van een nieuwe gevel. De ruimtelijke overmaat ontstaat door twee entresolvloeren te verwijderen, een nieuwe vloer toe te voegen en de bestaande kantoorvloeren op te schonen. Deze ingrepen maken het gebouw op functioneel vlak toekomstbestendig. Dit betekent dat Building 026 niet alleen gemakkelijk een breed scala aan functies kan huisvesten, tevens kunnen toekomstige functieveranderingen eenvoudig plaatsvinden. 

 

Kiezen voor onderscheidend vermogen

Met dit ontwerp daagt V8 Architects de bouwindustrie uit. Ze kiezen voor een ontwerp dat intensievere en complexere materiaalbewerkingen vraagt, zoals glasornamenten in de gevel. Het resultaat is een gebouw dat een sterk verhaal vertelt en zijn eigen karakteristieken benadrukt.

 

Onderscheidend is ook de houding van de opdrachtgever. Het verwijderen van twee incourante vloeren heeft immers tot gevolg dat er netto minder vierkante meters gebruiksoppervlak te verhuren zijn. De gebouweigenaar is echter overtuigd dat – zeker in crisistijd – alleen investeringen in kwaliteit zich terug verdienen. In een crisismarkt is het aanbod van potentiële huurders klein en daarom is het meer dan ooit van belang om gebouwen onderscheidend en duurzaam te maken.

 

Deze houding laat zien dat een transformatieopgave die inzet op grote kwaliteit, hoge ambitie en een sterk onderscheidend vermogen, weldegelijk mogelijk is in crisistijd. Want alleen met deze inzet ontstaan projecten die zowel in hoog- als laagconjunctuur waardevol blijken.

 

Scherpstellen vraag

Building 026 is tot stand gekomen binnen een bijzonder werkproces. Vanuit een open vraag van de gebouweigenaar heeft V8 Architects in nauwe samenwerking met Colliers International en lokale makelaars een functieonderzoek gedaan naar de meest kansrijke scenario’s voor de renovatie. Hierdoor waren de architecten in een zeer vroeg stadium betrokken en konden ze bijdragen aan het formuleren en scherpstellen van de Arnhemse opgave. Deze manier van werken vormt een belangrijke voedingsbodem waarop een dergelijk onderscheidend project kan bloeien.

 

Projectdata:

Naam:                             Building 026

Ontwikkelaar:                  Colliers International

Architect:                         V8 Architects

Start renovatie:               juni 2014

Aantal lagen:                   9 lagen (waarvan 2 entresolvloeren zijn en 2 onder maaiveld liggen)

Oppervlakte:                   10.630 m2 VVO

Functies:                         ca. 3.000 m2 retail en 6.800 m2 kantoren

Parkeerkelder:                65 privéplaatsen

 

 

Deel dit artikel