Nieuws

Noord-Holland: ruim 30.000 extra woningen rondom stations

De provincie Noord-Holland formuleerde in 2013 de doelstelling om de helft van de nieuwbouwwoningen binnen 1200 meter van ov-knooppunten te bouwen. Uit een jaarlijkse monitor blijkt dat dat aantal nog niet wordt gehaald.

Uit de jaarlijkse monitor OV-knooppunten van de provincie Noord-Holland blijkt, dat het geplande aantal woningen in absolute aantallen wel in gestegen: van 61.600 naar 99.300 woningen. Het aandeel gerealiseerde woningen binnen 1200 meter tussen 2012 en 2017 varieert tussen de 36 en 49 procent.


Knooppuntontwikkeling gaat vaak om complexe gebiedsontwikkelingen op binnenstedelijke locaties. Dat vraagt om een lange adem en daardoor verwacht de provincie dat het nog enkele jaren duurt voordat het knooppuntenbeleid terug is te zien in meetbare resultaten.


De provincie wil dat woningen en bedrijven terechtkomen rondom stations, zodat de ruimte in de stad beter benut wordt en het landschap intact kan blijven. Ov-knooppunten spelen daarin een belangrijke rol, vertelt gedeputeerde Joke Geldhof. “Deze monitor laat zien dat we hard op weg zijn om onze doelen op dit gebied te halen, maar dat er nog wel wat moet gebeuren. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren.”

Deel dit artikel