Nieuws

Cubicco wint Lighthouse Award 2017

Cubicco, een modulair houtbouwsysteem van energieneutrale en levensloopbestendige woningen is winnaar van de Lighthouse Award 2017. De jury was unaniem. Het bouwsysteem Flex! en het concept van de warmteopslag met een warmtezuil kregen een eervolle vermelding.

 

De jury zegt over Cubicco: ‘De modules zijn industrieel en tot op detail niveau uiterst precies geproduceerd. Ze kunnen onder begeleiding van een vakgeschoolde timmerman eenvoudig worden geassembleerd binnen 6 weken. De woningen zijn vervaardigd uit onbeperkt beschikbare, gezonde, biobased, hergroeibare materialen en onderhoudsarm. De jury is tot een unaniem eindoordeel gekomen en heeft de Award 2017 toegekend aan Cubbico.’


Eervolle vermeldingen voor Flex! en warmtezuil


Flex! is een slim en innovatief bouwsysteem dat ruimte biedt aan woonvormen voor nu en later. In de uitwerking van het concept staat de eindgebruiker centraal. Het huis en de installaties kunnen door standaardisatie op veel locaties worden gebouwd, terwijl de binnenkant van de woning steeds kan worden aangepast aan de wensen van de gebruiker. De jury heeft in de beoordeling met name het daadwerkelijk beginnen met de wensen van de gebruiker zwaar laten meewegen en in de nominatie.
 
De warmtezuil van Solevo is modulair opgebouwd uit een PP-kanaalplaat en als een zuil met een diameter van 50 cm rechtstandig in de grond geplaatst tot een diepte van 22 meter. Met solar-absorbers die onder zonnepanelen zijn aangebracht wordt warmte verkregen en in de grond opgeslagen. De jury heeft tot nominatie besloten omdat de warmtezuil een unieke oplossing is die de warmteproductie van PV in de zomer benut voor warmtevraag van warmtepompen in het stookseizoen. 
 
 

Jury Lighthouse Award 2017


De rode draad die zich dit jaar duidelijk aftekende in de Lighthouse Award verkiezing was samen zorgdragen voor een betere wereld. Onder de 23 inzendingen veel die te maken hebben met duurzaamheid. En op een enkele uitzondering na, alle afkomstig van leden van de vereniging.
De jury van de Lighthouse Award 2017 beoordeelde de inzendingen op kennisniveau, innovativiteit, duurzaamheid, samenwerking en op maatschappelijke, culturele, of bestuurlijke relevantie. De jury bestond uit em.prof.dr.ir. Jos Lichtenberg, winnaar Lighthouse Award 2011, ing. Suzan Wierenga, lid departement Noord, ir. Jeroen Rijnhart, lid departement Friesland, ing. Frans van der Put, juryvoorzitter, voorzitter Lighthouse Fonds en lid departement West Brabant.


Deel dit artikel