Nieuws

Succesvolle parkeernormencursus voor de zevende keer herhaald

"Eindelijk een cursus waar ik écht wat aan heb', was een reactie na de eerste cursusdag ‘Anders kijken naar parkeernormen’ in het voorjaar van 2018. Vanwege het succes en de tevreden cursisten, wordt de eendaagse cursus wederom herhaald. De zevende editie vindt plaats op 28 maart 2019 in Utrecht.

Actuele discussie

Uit de inhoudelijke discussies gedurende de dag kon opgemaakt worden dat het onderwerp 'parkeernormen' zeer actueel is. Met de woningbouwopgave in het achterhoofd is vanuit gemeenten met name behoefte aan een verdere concretisering van de mogelijkheden van nieuwe mobiliteitsoplossingen en aan informatie over de hoogte en toepassing van parkeernormen. Denk hierbij aan deelauto’s en het MaaS-concept. Enerzijds hebben gemeenten de ambitie om mee te bewegen met dit soort nieuwe mobiliteitsoplossingen, anderzijds zijn zij waakzaam voor de mogelijk negatieve en nu nog onbekende effecten.

Met name het onderwerp borging speelt hierbij een cruciale rol. De mogelijkheden voor het SMART formuleren van afwijkende afspraken bij het gebruik van private of openbare parkeercapaciteit buiten de ontwikkelingslocatie kwamen tijdens eerdere edities van de cursus ook nadrukkelijk aan de orde.

Iedere gemeente een ander vraagstuk

Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen gemeenten: wanneer er meer ruimte is, blijkt de noodzaak tot innovatieve parkeeroplossingen kleiner te zijn. Maar ook in deze gevallen is er altijd de noodzaak tot maatwerk: zelf nadenken over reële parkeernormen die passen bij het programma van de desbetreffende ontwikkeling en de locatie waar deze moet gaan plaatsvinden.

Op herhaling op 28 maart 2019

Vanwege grote belangstelling, organiseert Acquire Publishing in samenwerking met Spark voor de zevende keer de eendaagse cursus Parkeernormen op 28 maart 2019. U kunt zich hier aanmelden.

 

 

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel