Nieuws

Bouw is crisis te boven

Voor het eerst sinds de crisis lag het omzetniveau van de bouwnijverheid (zonder projectontwikkelaars) in de eerste vier maanden van 2018 hoger dan in de eerste vier maanden van 2008. Vergeleken met 2008 steeg de omzet dit jaar tot en met april met bijna 3 procent. Dat heeft het CBS berekend.

 

Een jaar eerder lag het omzetniveau in dezelfde maanden nog 7 procent onder dat van voor de crisis. De omzet van de bouw steeg in april met 16,0 procent. De sterke omzetstijging van deze maand werd deels veroorzaakt door een extra werkdag vergeleken met april een jaar eerder.

 

Burgerlijke & Utiliteitsbouw forse omzetgroei

De omzet van de burgerlijke en utiliteitsbouw (B&U) is in april gemiddeld met 20,0 procent gestegen. Ondanks de goede resultaten tot en met april 2018 ligt het omzetniveau nog steeds ruim 4 procent onder dat van voor de crisis. Verder is er dit jaar in het eerste kwartaal voor iets meer dan 4 miljard euro aan bouwvergunningen uitgegeven. Dat is maar iets meer dan in het eerste kwartaal van 2017. Meer dan de helft hiervan, 2,3 miljard euro, is afgegeven aan bouwvergunningen voor de nieuwbouw van woningen.

 

Grond-, Water- en Wegenbouw groei in alle branches

Bedrijven in de grond-, water- en wegenbouw (GWW) zagen hun omzet in april met 13,0 procent stijgen. Bij de deelbranches steeg de omzet bij (spoor)wegen- en tunnelbouwers met gemiddeld 14,2 procent. Kabel- en buizenleggers zagen hun omzet in deze maand met 6,2 procent stijgen vergeleken met een jaar eerder. Het omzetniveau ligt tot en met april voor de hele GWW bijna 10 procent boven het omzetniveau van dezelfde periode in 2008.

 

Gespecialiseerde bouw forse omzetgroei in alle branches

Gespecialiseerde bouwbedrijven behaalden in april een omzetstijging van 13,6 procent vergeleken met april vorig jaar. In alle deelbranches behaalden bedrijven gemiddeld goede resultaten, met omzetstijgingen tussen 12,2 en 15,0 procent. Het omzetniveau van de gespecialiseerde bouw lag in de periode januari – april van dit jaar 6 procent boven dat van voor de crisis.

 

Faillissementen in de bouw

Tot en met mei van dit jaar zijn 153 faillissementen uitgesproken in de bouw (zonder projectontwikkelaars). Een jaar eerder waren dat er 221 in dezelfde periode. Iets meer dan 60 procent van de faillissementen kwam voor bij gespecialiseerde bouw, zoals: bouwinstallatie- en afwerkingsbedrijven. Afgezet tegen het gemiddelde aantal bedrijven werden daar relatief gezien ook de meeste faillissementen uitgesproken. Bij de architecten- en ingenieursbureaus werden in de periode januari – mei 26 faillissementen uitgesproken. Een jaar eerder waren dat er nog 41

Deel dit artikel