Nieuws

Duurzaam bouwen is 't credo

Alvon en Heembeton zijn onlangs gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder.

Duurzaam bouwen is 't credo

 

Op 15 april heeft CRH Structural Concrete BV het certificaat ontvangen uit handen van Kiwa. De CO 2 -Prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO 2 -bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie.
 

Vertrekpunt

Duurzaam bouwen vormt het vertrekpunt voor de betonfabrikant. Daarom heeft het bedrijf besloten om zich volgens de CO 2 prestatieladder te laten certificeren. Hiermee heeft het CO 2 uitstoot inzichtelijk gemaakt en kan er gericht worden gewerkt aan de reductie hiervan. Het in kaart brengen van de emissies, wat jaarlijks terugkeert, heeft geleid tot de footprint over het jaar 2011. Hier is inzichtelijk hoeveel tonnen CO 2 op jaarbasis de processen vergen; daarnaast zijn er getallen per medewerker en per kuub geproduceerd beton. In detail is dit te vinden op de website van het betonbedrijf.
 

Doelstellingen


Op de website staan ook de doelstellingen vermeld in het kader van reduceren, waarbij 2011 het referentiejaar is. Naast het verlagen van het gas- en elektriciteitsverbruik, wordt ook gekeken naar het leasewagenpark. In juni wordt de footprint van 2012 op de bedrijfswebsite geplaatst.
 

 Dit artikel komt uit Bton

Deel dit artikel