Nieuws

Bewoners bevragen over parkeren

Groningen heeft meer dan 1000 huishoudens een enquête gestuurd om hen te vragen naar de parkeerbeleving in de stad: is er overlast? Zo ja, waar dan?

De reden voor de enquête (nieuw voor de Groningers) is het inzichtelijk krijgen van de ervaren overlast en het maken van passend beleid dat draagkracht heeft onder de bevolking.


Eén van de te nemen aanpassingen door de gemeente is wellicht het uitbreiden van de betaald parkeren zone. In de straten achter de schilwijken wordt parkeeroverlast ervaren vanwege uitwijk gedrag: men parkeert de auto (gratis) een straat verder omdat in de eigen straat betaald parkeren geldt. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel