Nieuws

Betalen per minuut

Het wetsvoorstel om betalen per minuut voor parkeren overal in Nederland mogelijk te maken én verplicht te stellen is voer voor veel discussie. Ook op de LinkedIn groep van PARKEER24 is uitgebreid gesproken over dit onderwerp. PARKEER24 vroeg twee deelnemers aan de LinkedIn-discussie om hun visie op het wetsvoorstel.

Altijd betalen per minuut mogelijk als verplichting

Paul van Loon – Empaction:  “Gemeenten zouden beter af zijn met een beperkte verplichting, namelijk dat op elke parkeerplek tenminste één betaalwijze beschikbaar is met betalen per minuut. Voor parkeerplaatsen op straat is belparkeren daarvoor een makkelijke optie. Uiteraard is er ook een groep parkeerders die geen gebruik kunnen of willen maken van deze betaalwijze. Het is het aan marktpartijen en gemeenten om daar met alternatieve betaalwijzen op in te spelen.” Van Loon is van mening dat de parkeerwetgeving in Nederland hopeloos verouderd is. “Bij vooraf betalen voor parkeren ligt de focus op het op tijd weer weggaan. Deze beleving staat haaks op gastvrijheid. Er moet veel flexibeler over de juridische kaders van betalen voor parkeren worden nagedacht. Nu wordt er vanuit de landelijke politiek vooral ingezoomd op de discussie over betalen per minuut, terwijl belangrijke ontwikkelingen als kentekenparkeren schreeuwen om meer wettelijke bewegingsruimte voor gemeenten.”


Moeite met inmenging rijksoverheid

John van Dijk – Parkeerservice Nederland:“De discussie over betalen per minuut op straat is achterhaald. Bij een automaat is het gewoon onhandig om per minuut af te rekenen. Belparkeren is dan dé manier om dit aan te pakken. In parkeergarages is de techniek een belemmerende factor en dat is eigenlijk te gek voor woorden. Het lijkt heel simpel: wil je contant betalen in de parkeergarage dan gaat dit per tijdsblok. Als je met je pinpas betaalt, gaat dat per minuut. Echter, de techniek in de betaalautomaten is daar niet op toegerust. Het vergt een grote investering om deze automaten te upgraden en voor veel gemeenten is dat een drempel.” Overigens staat van Dijk niet heel positief tegenover het wetsvoorstel. “Het idee is sympathiek. Maar het idee dat de rijksoverheid gaat bepalen hoe gemeenten hun parkeerbeleid voeren heb ik moeite mee.” Van Dijk deelt die mening met de Raad van State, die in maart een negatief advies uitbracht ten opzichte van het wetsvoorstel.
 

In de september editie van het magazine PARKEER24 wordt een artikel gepubliceerd waarin de reacties op de LinkedIn-discussie worden weergegeven. Praat ook mee en sluit u aan bij de LinkedIn groep van PARKEER24

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel