Nieuws

INFRATECTURE: infrastucture by design

Infrastructuur is meer dan enkel een functionele constructie. Het ontwerpen van infrastructuur is een transdisciplinaire activiteit en behalve een rationele ook een culturele opgave. Op maandag 7 april, de themadag Verharding & Infra van de Week van de Openbare Ruimte, gaat Marc Verheijen in zijn presentatie INFRATECTURE, infrastructure by design, op inspirerende wijze in op verschillende facetten van verkeersinfrastructuur.

Concreet en actueel

In de parallelsessie INFRATECTURE, infrastructure by design gaat Marc Verheijen op inspirerende wijze in op verschillende facetten van verkeersinfrastructuur. Als ontwerper met een verkeerskundige en een architectuurachtergrond in combinatie met een uitgebreide praktijkervaring in de wereldhavenstad Rotterdam heeft hij een eigen kijk ontwikkeld op het ontwerpen van infrastructuur. Op een inspirerende wijze laat hij de bezoekers van de Week aan de hand van concrete en actuele voorbeelden zien hoe infrastructuur als integraal onderdeel van de samenleving ontworpen kan worden. “Infrastructuur niet als een op zichzelf staand fenomeen maar als onderdeel van een groter geheel, voorwaarden scheppend, mogelijk makend, verbindend en ontsluitend. In mijn wereld is infrastructuur een integraal onderdeel van de samenleving die we samen vormen en die vormgegeven wordt.”

Transdisciplinair

In zijn inleiding verwoord Verheijen: We gebruiken het elke dag, als vanzelfsprekend, zonder er bij na te denken. Een dagelijks gebruiksgoed waar we niet van weten wie het bedacht heeft, wie het betaald, wie het gemaakt heeft, wie het onderhoudt, van wie het is. Infrastructuur biedt mensen bewegingsvrijheid, conditioneert die beweging en gaat aan verstedelijking vooraf. Infrastructuur is meer dan enkel een functionele constructie. Het ontwerp vergt meer dan rationeel denken. Ontwerpen van infrastructuur is een vak, een vak dat de grenzen van disciplines overstijgt. Ontwerpen van infrastructuur is een transdisciplinaire activiteit, een ontwerpkunde die zich verhoudt tot vele sectorale disciplines. Ontwerpen van infrastructuur is een culturele opgave.

Themadag Verharding & Infra

De sessie van Marc Verheijen is één van acht interessante parallelsessies die tijdens de themadag Verharding & Infra van de Week van de Openbare Ruimte plaatsvinden. De plenaire opening wordt verzorgd door projectteam Stadsbrug De Oversteek van Nijmegen. Tijdens de plenaire rondes vinden onder meer twee participatiedebatten plaats, begeleid door Maarten Bosman en Mark Verhijde, de auteurs van het boek Regel die Burgerinitiatieven. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan de brainstormsessie Naar een gezamenlijke  visie voor een Integraal Bodem Informatie Loket georganiseerd door Bodem+ Rijkswaterstaat en de GPKL. Ron Voskuilen, directeur Stadsontwikkeling van Rotterdam, sluit de dag af met zijn plenaire keynote speech. 

Meer informatie en aanmelden >>Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel