Nieuws

Stad optimaal laten functioneren

Het is te druk in de stad. Dat leidt tot irritaties en verkeersonveiligheid. Daarom heeft de ANWB een studie laten uitvoeren naar hoe je betere routes en netwerken door de stad kunt maken. Het resultaat is een ontwerpaanpak die gemeenten handvatten biedt om de binnenstad veiliger en slimmer in te richten.

Openbare ruimte optimaal benutten

De ontwerpaanpak geeft aan hoe steden de beschikbare openbare ruimte optimaal kunnen benutten als verkeers- èn verblijfsruimte. De onderzoekers ontwikkelden een ontwerpmethodiek voor stedelijke verkeersnetwerken, afgestemd op ruimtelijke functies, die de stad optimaal laat functioneren.


Doel van de ontwerpmethodiek is een betere balans tussen ruimtelijke functies, de kwaliteit van de openbare ruimte en stedelijke mobiliteit, bereikbaarheid en nabijheid. Het onderzoek naar zogenoemde 'robuuste stedelijke routestructuren' is uitgevoerd door een combinatie van gespecialiseerde adviesbureaus: Mobycon, Ben Immers Advies, Bart Egeter Advies en Awareness.


“Met onze aanpak en ontwerpmethodiek, heeft iedereen voordelen. De ‘mobilist’ krijgt gemakkelijke, betrouwbare en veilige verplaatsingen, en bereikbaarheid van stedelijke functies. De ‘stadsgebruiker’ – die er woont, werkt, winkelt of uitgaat – krijgt betere leefbaarheid, meer kwaliteit in de openbare ruimte, en betere bereikbaarheid van functies. De ondernemingen, dienstverleners en andere voorzieningen zijn ook gebaat bij de combinatie van betere bereikbaarheid en verblijfskwaliteit, wat tot meer bezoek en omzet leidt. En de gemeente – als stedelijke samenleving - krijgt handvatten voor stedelijke ontwikkeling, voor het beter benutten van de bestaande stad, voor grotere vitaliteit en aantrekkelijkheid, dus een betere stedelijke economie”, aldus de onderzoekers.

 

Informatie en dowloaden

Meer informatie over het onderzoek als ook over de ontwerpaanpak vindt u op de site van de ANWB

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel