Nieuws

Basisschool De Kameleon ondersteund bij verduurzaming

Basisschool De Kameleon uit Zwanenburg ontvangt van het Rijk €350.000,- om duurzame en innovatieve renovatieplannen uit te voeren. Nog tien andere scholen in Nederland ontvangen een dergelijke bijdrage, zo maakte minister Ollongren onlangs bekend.

Als het aan wethouder John Nederstigt van Zwanenburg ligt, fungeert De Kameleon als proeftuin en wordt de kennis die daaruit voortkomt ingezet om andere scholen in de regio te verbeteren. "De Kameleon moet een fijne en gezonde plek worden waar kinderen goed kunnen leren en leraren met plezier kunnen lesgeven."

Duurzame initiatieven

Op communityschool De Kameleon is duurzaamheid een belangrijke pijler. Daarin wordt door de leerlingen en leraren veel aandacht besteed, zowel binnen als buiten de les. Denk hierbij aan afvalscheiding, duurzaam gedrag en recyclen. Daarbij hergebruikt de school materiaal, wordt er getuinierd in de moestuin en gebruiken de kinderen dit materiaal uit de moestuin vervolgens om gerechten van te koken.

Klimaatdoelen

Het innovatieprogramma van minister Ollongren moet bijdragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat de genomen maatregelen in positieve zin bijdragen aan de scholen zelf. Op veel scholen blijken namelijk problemen te zijn met de temperatuurbeheersing en de ventilatie. Door een innovatieve en integrale benadering heeft dit programma naast het realiseren van aardgasvrije scholen ook een gunstig effect op de gezondheid en het functioneren van leerlingen en leerkrachten. 


De gemeente Haarlemmermeer en schoolbesturen hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van circulaire en duurzame leeromgevingen. Met de renovatie van De Kameleon brengen ze die in de praktijk. 


Meer over het thema Scholenbouw lees je in het laatste nummer van Stedebouw en Architectuur. Dit is te vinden in onze bibliotheek

Deel dit artikel