Nieuws

Metropoolregio Amsterdam krijgt circulaire business development hub

Vijf kilometer van luchthaven Schiphol wordt in de tweede helft van 2017 de eerste circulaire business development hub ter wereld ontwikkeld. Met de komst van Valley in de Amsterdamse metropoolregio wordt een belangrijke stap gezet in de versnelling van circulaire innovatie in Nederland.

 

De timing is uitstekend nu de Nederlandse overheid bekend heeft gemaakt een volledig circulair Nederland te willen realiseren in 2050. Concreet betekent dit dat grondstoffen waar mogelijk worden hergebruikt en dat producten en materialen zo worden ontworpen dat deze maximaal van waarde blijven.

 

Meer dan 20.000 m² aan oppervlakte voor bedrijfsleven, wetenschap en overheid om aan de slag te gaan met circulaire vraagstukken. Dat is de ambitie van Valley, een initiatief van Delta Development Group, VolkerWessels en Reggeborgh Groep. In actieve samenwerking met William McDonough, de Ellen MacArthur Foundation, SADC, Schiphol, Gemeente Haarlemmermeer en Netherlands Circular Hotspot bouwen zij een proeftuin voor nieuwe ideeën, technologieën, financieringsconstructies en businessmodellen. Een multi-stakeholder omgeving waar alles voorhanden is om van een gezamenlijk idee te komen tot  een eerste proefconcept.

 

Valley sluit uitstekend aan bij ambitie kabinet

De circulaire gebiedsontwikkeling rondom Schiphol past erg goed in de recent gepresenteerde Kabinetsambitie ‘Nederland Circulair in 2050’. Deze Rijksbrede aanpak Circulaire Economie onderstreept dat de transitie naar de circulaire economie een flinke omwenteling betekent voor ondernemers, bedrijfsleven en overheden. Om de transitie te versnellen is er een sterke behoefte aan grootschalige experimenten, creativiteit en open innovatie, waarin de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en lokale initiatieven essentieel is. De komst van Valley levert daar een belangrijke bijdrage aan.

 

Partijen die staan te trappelen hoeven niet te wachten tot volgend jaar om aan de slag te kunnen. Een speciaal omgebouwde hoeve in Hoofddorp dient momenteel als eerste fysieke manifestatie van de grootschalige circulaire gebiedsontwikkeling. Met de komst van Valley Bèta kunnen zij nu al samen werken aan circulaire projecten. Werken vanuit Valley Bèta biedt de kans voor ondernemers om potentiële opdrachtgevers te ontmoeten of betrokken te raken bij lopende innovatietrajecten. De concentratie van een groep circulaire initiatiefnemers vanuit de overheid, bedrijfsleven en wetenschap leidt tot onverwachte verbintenissen, innovaties en kennisuitwisseling.

 

Grondstoffenschaarste en milieu-effecten vragen om circulaire economie

De noodzaak om zorgvuldiger met primaire grondstoffen om te gaan is hoog, De wereldbevolking groeit en de levensstandaard neemt toe. Dat vergroot de vraag naar grondstoffen. Niet zelden heeft het delven van deze grondstoffen grote, soms zelfs ontwrichtende gevolgen voor de omgeving waarin de winning plaatsvindt – denk bijvoorbeeld aan vervuiling. Daarnaast zijn de natuurlijke hulpbronnen steeds meer aan het uitputten – sommige grondstoffen dreigen simpelweg ‘op’ te raken. Daarnaast hebben de eerste voorbeelden bewezen economisch gezien een stevige bijdrage te leveren

Deel dit artikel