Nieuws

Rotterdam geeft architecten meer verantwoordelijkheid

Architecten in een aantal aangewezen gebieden in Rotterdam krijgen de verantwoordelijkheid voor de toetsing aan het bouwbesluit, aan welstand, het bestemmingsplan en de bouwverorderning van de gemeente. Dit is besloten nadat de ministerraad op het voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft ingestemd met de elfde tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

Deze tranche laat gemeenten toe voor duurzame innovatieve projecten af te wijken van wet- en regelgeving. Architecten in de Rotterdamse gebieden krijgen in deze meer verantwoordelijkheid. Om dit te mogen doen moet de architect voldoende gekwalificeerd zijn en zijn ingeschreven in het architectenregister. Na oplevering van het project levert de architect binnen drie weken een dossier in. Dit moet voldoen aan de eisen die door burgemeesters en wethouders zijn opgeleverd. Dit bijzondere experiment loopt vijf jaar.
 

Bergen op Zoom laat onlosmakelijkheid vallen

De gemeente Bergen op Zoom ziet dat de onlosmakelijkheid tussen bouwen en de milieuactiviteit tot beperkingen kan leiden. De gemeente wil daarom, vooruitlopend op de Omgevingswet, experimenteren met het loslaten van de onlosmakelijkheid. Daardoor ontstaat de mogelijkheid dat in overleg met de gemeente een aanvraag voor een milieuactiviteit voorafgaand aan de aanvraag voor de bouwactiviteit kan worden ingediend en in werking kan treden en andersom. Door de beide aanvragen los in te dienen, kan de inrichtinghouder op eigen risico beginnen met de bouwwerkzaamheden in de periode dat de vergunningprocedure voor de milieuactiviteit wordt doorlopen.
 

Flevoport Urk

Het project Flevoport Urk betreft de ontwikkeling van een maritieme servicehaven bij Urk. Het haventerrein wordt primair gebruikt voor opbouw, afbouw en onderhoud van schepen. Het project is voor noordelijk Flevoland van groot belang. Het levert een directe en aantoonbare bijdrage aan het verbeteren van het bedrijfsvestigingsklimaat en de arbeidsmarkt in noordelijk Flevoland.
 

Harnaschpolder

In de Harnaschpolder in de gemeente Midden-Delfland ontwikkelt het Bedrijvenschap HarnaschPolder een bedrijventerrein met ongeveer 50 hectare netto-uitgeefbaar gebied. Het Bedrijvenschap is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Den Haag en Midden-Delfland. De focus van het Bedrijvenschap ligt op het bevorderen van de werkgelegenheid in de Haagse regio waarbij er vooral aandacht is voor stimulering en verduurzaming van de arbeidsmarkt. Veel bedrijven met oog voor maatschappelijke ontwikkelingen willen met hun beoogde plannen op eigen initiatief invulling geven aan duurzaamheid door onder meer duurzame bedrijfsgebouwen.
 

Crisis- en Herstelwet

Het ontwerpbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en naar de Eerste en Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State. De tranche is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. In toenemende mate worden de tranches van de Crisis- en herstelwet gebruikt om te experimenteren met de nieuwe instrumenten uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.

Deel dit artikel