Nieuws

Collectiegebouw in het Museumpark Rotterdam komt dichterbij

De bouw van het Collectiegebouw in het Museumpark is een stap dichterbij. Het college van burgemeester en wethouders van Rotterdam stemt in met het definitief ontwerp voor het Collectiegebouw, de wijziging van het bestemmingsplan en het benodigde krediet.

Om daadwerkelijk te kunnen gaan bouwen, moet de Rotterdamse gemeenteraad nog instemmen met de gevraagde wijziging van het bestemmingsplan en instemmen met het verstrekken van het krediet.


Museum Boijmans Van Beuningen, de gemeente Rotterdam en Stichting De Verre Bergen zetten een grote stap voorwaarts. In het Collectiegebouw is de kunstcollectie van de gemeente toegankelijk voor publiek. Museum Boijmans Van Beuningen beheert deze collectie in het Collectiegebouw op een eigentijdse manier. Ook biedt het gebouw ruimte aan private verzamelaars om hun kunstcollectie te exposeren, te restaureren en te bewaren. Met dit nieuwe concept wordt een jarenlang bestaand probleem van een te kleine en sterk verouderde depotruimte omgedraaid tot een innovatie op het gebied van collectiebeheer. Rotterdam loopt hiermee voorop in de mondiale museumwereld en in de ontwikkeling van nieuwe vormen van mecenaat. Museum Boijmans Van Beuningen heeft vanouds een sterke band met particuliere verzamelaars. 


Architectonisch bijzonder ontwerp

Het Rotterdamse architectenbureau MVRDV heeft een architectonisch bijzonder ontwerp gemaakt. Het college ziet dit als pluspunt. Het gebouw draagt bij aan het internationale imago van Rotterdam als architectuur- en cultuurstad. Met het openstellen van de collectie en de verrijking van particuliere verzamelaars vergroot Rotterdam het culturele aanbod. Dit aanbod is nodig voor het versterken van een levendige en dynamische binnenstad en voor het aantrekken en vasthouden van hoger opgeleiden.


Openbaar gebouw

Het Collectiegebouw is een openbaar gebouw dat volledig voor het publiek toegankelijk is, met uitzondering van de ruimte voor de beveiliging, en eventueel een aantal particuliere depots. De publieksruimte strekt zich uit van de entree op straatniveau tot de bovenste verdieping.


Het gebouw kan op drie manieren worden bezocht: Iedereen kan gratis via de koffiebar op de begane grond naar het dakterras en het dakrestaurant, ook als het de rest van het gebouw gesloten is. Op de weg naar boven krijgt men uiteraard zicht op wat er met de collectie gebeurt.

Kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving

Het college hecht een groot belang aan een goede inpassing van het gebouw in het Museumpark en heeft een traject ingezet van kwaliteitsverbetering en vergroening van de omgeving. Te starten bij Het Nieuwe Instituut en straten Museumpark en Jongkindstraat. Voor deze kwaliteitsverbetering is een concept visie opgesteld door bureau Gustafson Porter. Na behandeling in de gemeenteraad zal de visie met alle betrokkenen besproken worden.


Investeringskosten

De investeringskosten voor het Collectiegebouw bedragen ca. € 50 miljoen. Stichting De Verre Bergen betaalt € 15 miljoen in de vorm van een schenking. Museum Boijmans Van Beuningen betaalt € 35 miljoen. Voor dat laatste bedrag verstrekt de gemeente een krediet dat het museum door middel van een kostendekkende huur met rente in 40 jaar terugbetaalt aan de gemeente. Daarnaast is er voor de exploitatie door Museum Boijmans Van Beuningen een structurele gemeentelijke bijdrage van € 2,5 miljoen per jaar beschikbaar uit het cultuurbudget.

Deel dit artikel