Nieuws

Wat de huidige open parkeerdata de markt oplevert

Sinds eind november 2014 zijn de eerste actuele gegevens over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen voor iedereen te gebruiken. Een van de serviceproviders die in staat is hiermee betere informatiediensten te ontwikkelen is Innovactory. Wat heeft de beschikbare data opgeleverd en wat moet er nog worden bewerkstelligd om de ultieme dienst te kunnen ontwikkelen?

Innovactory is de ontwikkelaar van de ‘vertrekalarm’ TimesUpp, die begin 2014 werd gelanceerd. Gebruikers krijgen voor en tijdens
de reis het beste reisadvies. Inmiddels is in de dienst ook de data over de beschikbaarheid van parkeerplaatsen van Deventer, Zwolle, ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Arnhem, Leeuwarden P&R, Groningen P&R en alle Q-Park locaties opgenomen. “Dit is een mooie ontwikkeling, maar we verbinden hier wel een belangrijke voorwaarde aan”, aldus Maurice Mulders, COO van Innovactory. “De data moet voldoen aan de aspecten tijdigheid, volledigheid en accuraatheid, eer wij deze opnemen in onze dienst: dit testen we continue. Als de data bijvoorbeeld ouder is dan een uur, geven we deze niet meer door aan de gebruiker.”

 

Inmiddels zijn van de bovengenoemde parkeerplaatsen de statische en dynamische data op orde. Deze zijn opgenomen in de nieuwe versie van TimesUpp. Mulders: “Voordat het zover was, zijn we het veld ingegaan om te controleren of de data die wij tonen ook het juiste beeld over de beschikbare plaatsen aangeeft. De resultaten waren goed.” Uiteindelijk hoopt Mulders een dienst te kunnen ontwikkelen die bijna alles uit handen neemt. “Je krijgt bijvoorbeeld onderweg naar een concert in de Arena te horen dat het erg druk is, met het advies via een P&R te reizen”, schetst Mulders. “Vervolgens wordt er een plek voor je gereserveerd en reis je verder met het OV.” 


Ownership ontbreekt

Wat Mulders nog mist is ownership van de data; een partij die de datakwaliteit waarborgt en als contactpunt fungeert voor marktpartijen, bij vragen over bijvoorbeeld de roadmap en nieuwe features. “Momenteel fungeert de RDW nog als doorgeefluik, maar er is nog geen structurele oplossing. Ik roep bovendien álle steden in Nederland op de parkeerdata te ontsluiten, zodat de markt met volledige gegevens aan de slag kan. Zodra de RDW nieuwe parkeerdata beschikbaar heeft, kunnen we deze binnen enkele uren tonen aan onze gebruikers. De ontwikkeling van slimme diensten levert dubbel voordeel op: weggebruikers worden geïnformeerd over beschikbare parkeerplaatsen, met vermindering van stedelijk zoekverkeer.”Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel