Nieuws

Vanaf 2020 ondergronds parkeren op Gedempte Zuiderdokken

De zuiderdokken op het Zuid in Antwerpen waren vroeger een onderdeel van de haven van Antwerpen. Nu zijn ze gedempt en worden ze als parkeerterrein gebruikt. Antwerpen wil af van het bovengrondse parkeerterrein en gaat ondergronds bouwen.

Mooiere openbare ruimte

Nu besloten is dat de auto’s ondergronds geparkeerd gaan worden, kan een start gemaakt worden met het ontwerp van de openbare ruimte.  Er wordt  een ontwerper aangesteld middels een wedstrijdprocedure van de Vlaams Bouwmeester.


De ontwerpen voor het openbaar domein en voor de ondergrondse parkings worden maximaal op elkaar afgestemd. De kandidaten voor de bouw van de ondergrondse parkeergarge krijgen tevens richtlijnen mee op basis van het gekozen wedstrijdontwerp voor het openbaar domein.


Onderzoek

Momenteel wordt  onderzoek gedaan dat moet uitwijzen hoe diep de oude dokranden zitten en in welke staat die zijn, zodat kandidaat-aannemers hun plannen er op kunnen afstemmen. Over een goed jaar start één van hen met de bouw van de eerste ondergrondse parking. 


5 jaar, 2 garages

De planning is dat het dan over vijf jaar gedaan is met bovengronds parkeren op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen. Er komen in totaal twee ondergrondse parkeergarages.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel