Nieuws

Ook bij zelfrijdende auto kiest parkeerder voor portemonnee

Kosten spelen een doorslaggevende rol in het maken van parkeerkeuzes; ook als het om zelfrijdende voertuigen gaat. Dat blijkt uit het afstudeeronderzoek van Daphne van den Hurk aan de TU Delft bij Goudappel Coffeng.

Van den Hurk ondervroeg 388 repsondenten naar hun keuzes in parkeren, mochten ze een zelfrijdend voertuig bezitten. Aan de hand van een introductiefilmpje (zie hieronder) kregen de respondenten een situatie voorgeschoteld, waarbij ze vanuit een andere stad naar Den Haag reisden. Vervolgens werden ze in de binnenstad afgezet en parkeerde de zelfrijdende auto zichzelf.

 

 

Van den Hurk gaf daarbij de respondenten vier variabelen: de parkeerkosten van een parkeerterrein aan de rand van Den Haag of een parkeergarage vlakbij de binnenstad, de mate van bewaking van de parkeervoorziening, het risico op een wachttijd in het geval de auto te laat op de oppiklocatie zou verschijnen en het risico op het betalen van een boete bij het te vroeg arriveren van de auto op de oppiklocatie.


"Ik ben uitgegaan van een straatparkeerverbod voor automatische voertuigen", aldus Van den Hurk. "Zo'n verbod is noodzakelijk om een scenario mogelijk te maken waarbij mensen worden afgezet en weer opgepikt in de binnenstad."

 

Eventueel wachten op een automatisch voertuig of de mate van bewaking door camera's of personeel bleek nauwelijks van invloed op keuzes die mensen maakten. "Mijn veronderstelling was dat mensen misschien wel gevoelig zouden zijn voor bewaking, omdat ze extra zuinig zouden zijn op hun zelfrijdende voertuig, maar dat bleek nauwelijks het geval", legt Van den Hurk uit. Ook even wachten was voor de meeste respondenten geen probleem. Het vroeger arriveren van het voertuig, dat leidde tot het moeten betalen van een parkeervergoeding was dan wel weer een factor met een groot belang.

 

Met een verhoging van de parkeerkosten in een parkparkeergarage in de binnenstad van €3,50 naar €4,50 zal het aandeel reizigers dat parkeert in de binnenstad verminderen met 8 procent, zo blijkt uit het onderzoek. Wanneer een parkeervergoeding van €20 wordt ingevoerd voor het tijdelijk parkeren van het automatische voertuig nabij de bestemming, zal het aantal geparkeerde auto’s op het parkeerterrein aan de stadsrand met 19 procent afnemen.

 

Volgens Van den Hurk is het de eerste keer dat de factor betrouwbaarheid met aan- en afrijden van zelfrijdende voertuigen is onderzocht. Overigens beperkte het onderzoek zich enkel tot automatische voertuigen in privébezit. "Dat zorgt wel voor veel lege voertuigkilometers. Aan de andere kant zien we dat autodelen weliswaar nu een sterke groei doormaakt, maar dat maar 1 procent van alle auto's op dit moment nog maar gedeeld wordt", aldus Van den Hurk.

 

Van den Hurk adviseert bij oppiklocaties voor automatische voertuigen dynamische parkeertarieven in te voeren, al naar gelang de locatie en de drukte van het moment. Een paper (.pdf) naar aanleiding van de scriptie werd ingediend op het CVS-congres. Ook is de scriptie genomineerd voor de Q-Park Scriptieprijs die op 15 maart wordt uitgereikt.

Heteffectvanautomatischevoertuigenopdeparkeerlocatiekeuze:eenstatedpreferenceonderzoek.pdf
beschikbaar voor iedereen
DownloadDit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel