Nieuws

De stap naar proactief verkeersmanagement

Als publieke en private partijen meer data delen, kunnen wegbeheerders de stap maken naar proactief verkeersmanagement. Dat zegt Luc Wismans van DAT.Mobility. Over het nut en noodzaak daarvan vertelt hij u meer tijdens Biind Brainz op 7 februari.

De mate waarin wegbeheerders bezig zijn met actief verkeersmanagement verschilt nogal per wegbeheerder, stelt Wismans vast. En de wegbeheerders die wel realtime datastromen toepassen, maken momenteel nog vaak gebruik van single source databronnen. Dat kunnen lusdata, snelheidsdata (floating car data) of VRI-loggingdata zijn, gecombineerd met data zoals de parkeerbezettingsgraad, brugopeningen en werk in uitvoering.

Samenwerken

Die data worden als gescheiden informatiebronnen gebruikt voor het te managen netwerk van de wegbeheerder, stipt Wismans het probleem aan. En daardoor geven ze geen consistent beeld van de huidige verkeerssituatie. “Door data van publieke en private partijen bij elkaar te brengen, kunnen we een compleet beeld schetsen van de huidige en toekomstige verkeerssituatie.”
"Hierdoor kunnen wegbeheerders de stap maken van reactief naar proactief verkeersmanagement", voegt hij toe. En publiek-private samenwerking (PPS) worden vormgegeven om bijvoorbeeld makkelijker de doorstroming te verbeteren.

Biind Brainz

Tijdens Biind Brainz, op 7 februari in Zwolle, hoopt Wismans alvast op die toekomst vooruit te lopen. Door het gesprek met het publiek aan te gaan over de verantwoordelijkheden rond dataverzameling en proactief verkeersmanagement. “Zo kunnen we argumenten delen en eventuele barrières van de geschetste ontwikkelingen identificeren”, besluit hij.

 

Wilt u de kennissessie van Luc Wismans op Biind Brainz bijwonen? Meld u dan hier aan.Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel