Nieuws

Eindhoven ontwikkelt flexibele rekentool voor parkeernormen

Eindhoven is in ontwikkeling naar een groenere en duurzame stad. De gemeente heeft te maken met een grote verdichtingsopgave en tegelijk moet het centrum van Eindhoven goed bereikbaar en leefbaar blijven. Er is straks minder plaats voor autoverkeer en parkeren en er komt meer ruimte voor groen.

Eindhoven streeft naar het aanleggen van zo min mogelijk nieuwe parkeerplaatsen. “We zetten zoveel mogelijk in op duurzame alternatieve vervoerswijzen: lopen, fietsen en openbaar vervoer en het gebruik van de bestaande (privé en openbare) parkeercapaciteit”, zo zeggen Saskia Menger en Fleur Wouters, Verkeerskundigen van de gemeente Eindhoven.

Onduidelijk

Binnen Eindhoven zijn de gemeentelijke parkeernormen vastgelegd in een Nota parkeernormen 2019. Voor met name de kleine initiatiefnemers blijft deze Nota vrij ingewikkeld en de toetsing van de benodigde omgevingsvergunningen onduidelijk. “Om alle ontwikkelaars in Eindhoven bewust te maken wat de consequenties zijn van de ontwikkelingen voor het auto- en fietsparkeren, hebben we een rekentool ontwikkeld waarmee men zelf deze parkeerbehoefte kan berekenen”, legt Wouters uit. Op deze wijze is een volledig transparante berekening te zien en het levert een enorme tijdwinst op, omdat nu per direct met de parkeerbehoefte rekening kan worden gehouden in het ontwerp. “Hiermee maken we ook een slag naar de Omgevingswet waarbij zoveel mogelijk inzicht voor de burger moet zijn wat wel en niet tot de mogelijkheden behoort.”

Procesontwikkeling

Tot maart 2019 werkte de gemeente met zelfgemaakte excelberekeningen. Hierin stonden de parkeernormen, samen met de aanwezigheidspercentages, uitgewerkt in verschillende tabbladen met beveiligde afgeschermde formules en konden voornamelijk intern de toetsers de parkeerbehoefte voor de auto’s berekenen. “Op verzoek gaven we deze excelbestanden met formules aan ontwikkelaars, maar door de grote hoeveelheid overbodige informatie was het voor de ontwikkelaar niet eenvoudig deze sheet in te vullen”, zegt Wouters.

Vanaf december 2018 heeft de gemeente Eindhoven samen met softwarebureau Segestia Solutions een online rekentool ontwikkeld: https://parkeernota.eindhoven.nl. “Zij hebben handige invoerschermen gemaakt, waardoor alleen de noodzakelijke informatie getoond wordt. Doordat zij geheel niet bekend waren met parkeernormen en dit soort berekeningen, werd met een hele frisse blik ernaar gekeken en werden we gewezen op allerlei onduidelijkheden”, vertelt Saskia Menger. Na veel controles van interne gebruikers van verschillende afdelingen is de eerste rekentool vanaf maart 2019 online gezet.

Rekentool parkeernormen

De gemeente was toen al bezig met de ontwikkeling van de Nota parkeernormen 2019. Ten opzichte van de Nota 2016 zijn er een paar wijzigingen doorgevoerd die consequenties hadden op de parkeerbehoefteberekeningen. “Zo willen we het gebruik van deelauto’s voor bewoners stimuleren. We zijn vrij vlot aan de slag gegaan met het actualiseren van de online rekentool van maart 2019. Dit heeft geresulteerd in onze recente rekentool https://parkeernota.eindhoven.nl die vanaf 4 oktober 2019 van kracht is. Hierin is naast de berekeningsmodules voor de parkeerbehoefte voor auto’s en fietsen ook een module waarmee de benodigde parkeeroplossing makkelijk inzichtelijk kan worden gemaakt. Met een parkeeroplossing wordt een eenvoudige toelichting bedoeld over hoe de parkeerbehoefte wordt ingevuld.”De rekentool is modulair opgebouwd en daardoor is de tool eenvoudig uit te breiden met andere relevante info. Alle gegevens en instellingen zijn opgeslagen in een database en te beheren in een backoffice. “Zo hebben we naast de rekenmodules in de rekentool ook een overzicht opgenomen van onze POET-lijst (parkeren op eigen terrein). Hierin kunnen bewoners zien of ze voor een parkeervergunning in aanmerking komen”, vertelt Wouters.

Toename gebruik

In Eindhoven merken ze dat ze vooroplopen in Nederland met zo’n tool. Er is een exponentiele toename van het invullen van de online rekentool. Menger: “We verwachten dat dit alleen maar gaat toenemen en bij iedere bouwaanvraag standaard de rekentool wordt bijgeleverd. Daarnaast is de verwachting dat andere gemeentes hun eigen rekentool gaan ontwikkelen met hun eigen normen en uitgangspunten.” Ook voor kleinere gemeenten kan dit erg handig zijn, omdat hier vaak maar één of twee mensen bouwplannen toetsen. Via de rekentool is een berekening in mum van tijd klaar, wat praktisch is voor zowel de ontwikkelaars, adviesbureaus als de gemeentelijke toetsers.Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel