Nieuws

Rode Loper Amsterdam: meer ruimte voor fietsers

In Amsterdam wordt met het project de Rode Loper verreweg de grootste binnenstedelijke herstructurering van de openbare ruimte gerealiseerd. De nieuwe entree van de stad moet voor een prettige en veilige omgeving zorgen die ruimte biedt aan fietsers en voetgangers.

Aanleiding om de entree ingrijpend te gaan wijzigingen is de aanleg van de Noord-Zuidlijn. De Rode Loper volgt het tracé van deze lijn, te beginnen bij het Centraal Station, via het Damrak, Beursstraat , Beursplein, Rokin, Oude Turfmarkt en de Munt naar de Vijzelstraat , Vijzelgracht tot en met Ferdinand Bolstraat. De uitvoering van dit megaproject startte in 2013, met de herinrichting van het Damrak (opgeleverd in maart 2015). Het grootste deel van de Rode Loper is klaar in 2018.
 

Taboe

Het idee om ruimte te creëren voor langzaamverkeer werd door meerdere partijen omarmd. Toch was er weerstand, zo legt ontwerper van openbare ruimte in Amstedam Simon Sprietsma uit: “Een groot taboe sneuvelde: toen we met het ontwerp van start gingen was het uitgangspunt dat het aantal trambewegingen met de komst van de Noord-Zuid-lijn gelijk zou blijven. Geen tramlijnen opheffen! Gaandeweg is dat standpunt losgelaten omdat er een efficiënter openbaar vervoernetwerk werd bedacht."
 

"Minder trambewegingen opent mogelijkheden om extra ruimte te creëren voor langzaamverkeer. Om een voorbeeld te geven: door de Vijzelstraat liepen drie tramlijnen. Dat is er straks nog maar één. Met een frequentie van circa acht trams per uur. Daardoor kun je auto- en tramverkeer gaan mengen (op hetzelfde wegdeel beide verkerkeersmodaliteiten ‘mee laten rijden’) zodat het trottoir breder kan (vijf meter per trottoir).”
 

“Het bijzondere van deze verandering is dat die is aangezwengeld door het midden- en kleinbedrijf, de retailers langs het traject. Die waren in het verleden fel gekant tegen het beleid om het autoverkeer in de binnenstad terug te dringen. Maar juichen dat nu juist toe omdat ze – zo hebben ze inmiddels ervaren – het autoverkeer niet altijd overal nodig hebben."
 

Lees verder - download gratis de pdf

Dit artikel, met interviews met Simon Sprietsma en Dirk Iede Terpstra, verschijnt in de volgende editie van Stedebouw & Architectuur (25 september), maar is nu gratis te lezen door onderstaande pdf te downloaden.


Het hele nummer leest u op 25 september als u lid bent van ons platform (bekijk de voordelen). Als lid kunt u tevens het nummer vanaf 21 september downloaden in onze bibliotheek.
Los bestellen? Ook dat kan. Neem daarvoor contact op met onze klantenservice via klantenservice@acquirepublishing.nl

SA5-RodeLoper.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel