Nieuws

Aloude inspraakavond werkt niet meer

De aloude inspraakavond werkt niet meer om steun en draagvlak te krijgen. Bewoners hebben geen tijd, geen interesse en geen zin om mee te doen met plannen van de gemeente. Maar bewoners vinden ook dat zaken als verkeer en parkeren direct te maken hebben met hun woon- en leefomgeving en daar hebben zij een mening over. Hoe komt u er nu achter wat die mening is?

Op de Nationale Parkeerdag, 17 juni aanstaande praat Maarten Bosman, specialist in burgerparticipatie, graag met u verder over het verkrijgen van draagvlak bij de burger, het onderhouden van contacten in de wijk en meer, in de workshop ‘Meedoen in de Participatiesamenleving’.


Vraag de burgers

‘Vraag het de burgers’ is  het uitgangspunt. Communicatie kan het beste afgestemd worden op de wijze waarop bewoners gewoonlijk ook met elkaar omgaan, op straat en online. Met voorbeelden wordt in de workshop duidelijk gemaakt hoe dat communiceren ook via wijkplatforms en wijkverenigingen kan verlopen.

Lees hier het volledige artikel. 

Klik hier voor meer informatie over de Nationale Parkeerdag

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel