Nieuws

Participatie in de wijk via 'groene coöperatie'

Burgers, overheden en marktpartijen zouden samen kunnen werken in een groene coöperatie aan het beheer en onderhoud van groen in de openbare ruimte. Dat idee opperde VHG-directeur Egbert Roozen tijdens een werkbezoek van Tweede Kamerlid mevrouw Grace Tanamal (PvdA). Zij was naar Amsterdam gekomen om enkele projecten van de Stichting Postzegelparken te bekijken en te spreken over participatie in het groen.

 

Aanleiding voor het werkbezoek was het initiatiefvoorstel buurtrechten van mevrouw Tanamal, waarmee zij burgers meer rechten wil geven om invloed uit te oefenen op hun omgeving, onder andere waar het gaat om het groen. “Bewoners met initiatieven om hun wijk of buurt mooier, leefbaarder en beter te maken, lopen tegen allerlei wet- en regelgeving aan. Ik wil in een aantal gemeenten experimenten met buurtrechten. Met deze rechten geven we mensen meer zeggenschap over hun buurt. Hierdoor krijgen bewoners de mogelijkheid om mee te beslissen over bijvoorbeeld het beheer van het buurthuis, de groenvoorziening of het tegengaan van vervuiling.”

 

Groenbedrijf brengt kwaliteit en continuïteit


VHG heeft het Kamerlid uitgenodigd om over dit thema van gedachten te wisselen en om een voorbeeld van succesvolle participatie in de praktijk te bekijken. Zo’n voorbeeld is de Stichting Postzegelparken. Deze onafhankelijke partij begeleidt bewoners die in de openbare ruimte een aantrekkelijke plek willen realiseren. Ook groene ondernemers haken hierbij aan, zoals Van der Tol Hoveniers en Terreininrichters in Amsterdam. “Het groenbedrijf kan kennis en kunde inbrengen en helpen om de benodigde kwaliteit en continuïteit te borgen. Zo zorgen we ervoor dat het groen in de openbare ruimte ook op langere termijn haar waardevolle functies kan blijven vervullen”, aldus Roozen. “Burgerparticipatie is niet meer weg te denken. Naar ons idee is samenwerken het credo, bijvoorbeeld in een groencoöperatie waarbij verschillende partijen zich kunnen aansluiten en hun afspraken in een convenant vastleggen.”

 

Publicatie


In samenwerking met Vereniging Stadswerk heeft VHG een Cahier Burgerparticipatie uitgegeven ter gelegenheid van het werkbezoek van mevrouw Tanamal. In dit boekje zijn enkele vragen en aandachtspunten op een rij gezet, samen met een aantal interessante voorbeelden van burgerparticipatie.

Deel dit artikel