Nieuws

Zuid-Holland pleit voor energie neutrale nieuwbouw

Provincie Zuid-Holland wil dat alle nieuwbouw energieneutraal en fossielvrij is. Dat hebben de Gedeputeerde Staten vastgelegd in het ontwerp van de actualisering van de Visie ruimte en mobiliteit. Zo moeten nieuwbouwplannen die nog voorzien zijn van gasaansluitingen worden herzien en moeten gebouwen ook op het gebied van elektriciteit zelfvoorzienend zijn. De Gedeputeerde Staten wil dat in ieder geval alle woningen in 2035 energieneutraal zijn.

Per locatie die geen woning betreft, moet een geschikte oplossing gezocht worden voor het zo snel mogelijk energieneutraal en fossielvrij maken van het gebouw. Dit kan op meerdere manieren zoals een lokaal warmtenet, warmtepompen of zonneboilers. De provincie gaat hierover met gemeenten in gesprek.

In de geactualiseerde Visie ruimte en mobiliteit is veel aandacht voor de kwaliteit van wonen. Daarbij gaat het volgens de Gedeputeerde Staten vooral over de juiste woning op de juiste plek. Verdichten, herstructureren en transformeren van bijvoorbeeld kantoren en winkels in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer zijn daarbij voor de provincie belangrijke methoden. Zuid-Holland noemt dat slim ruimtegebruik: beter benutten van bestaande ruimte. Daarbij stimuleert de provincie het bouwen binnen steden en dorpen, onder meer door plannen daar voorrang te geven.

Een andere wijziging is dat de provincie voortaan de rijksladder met regels voor zorgvuldig ruimtegebruik gebruikt en de eigen provinciale ‘Ladder voor duurzame verstedelijking’ schrapt. De provinciale ladder wordt sinds 2014 naast de Rijksbrede ladder gehanteerd. Hierin werden onderdelen uit de Rijksladder toegespitst voor de Zuid-Hollandse situatie.

Na aanpassing van de Rijksladder in juli 2017, waarbij de ladder is vereenvoudigd, vindt de provincie dat geen ‘Zuid-Hollandse variant’ meer nodig is. De Rijksladder biedt voldoende kader. De provincie heeft alsnog de mogelijkheid in te grijpen of om extra uitleg te vragen bij voorgestelde plannen. Het loslaten van de provinciale ladder biedt meer duidelijkheid voor gemeenten; zij hoeven nog slechts met één ladder rekening te houden.

Deel dit artikel