Nieuws

Zwolle start pilot om eigen panden duurzamer te maken

Gemeente Zwolle wil het energieverbruik van haar panden gaan verminderen. Dit leidde B en W tot het voorstel aan de gemeenteraad om te beginnen met een pilot voor de verduurzaming van zeven gemeentelijke gebouwen, waaronder het Stadhuis.

De gemeente wil in 2025 in de hele stad 25% minder CO2-uitstoot hebben dan in 1990. Bovendien leeft de ambitie in Zwolle om in 2050 energieneutraal te zijn. Volgens wethouder René de Heer wordt dat op diverse manieren aangepakt: "We nodigen inwoners, ondernemers en andere partijen uit om met plannen te komen voor het opwekken van duurzame energie in Zwolle. Daarnaast zetten we in op energiebesparing in de bestaande bebouwing. Door nu te investeren in energiesparende maatregelen, zoals dak- en gevelisolatie en zuinigere ventilatie en verlichting, kunnen we de energielasten flink omlaag brengen. Met die besparing kunnen we de maatregelen bekostigen en ook de gebruikers profiteren er van mee.”


Voor de pilot zijn zeven gemeentelijke panden geselecteerd: het Stadhuis, het Celecentrum, de gemeentewerf, de wijkcentra in Holtenbroek en Windesheim, het Hengeveldcollege en het gebouw van Deltion aan de Bagijnesingel. Als ook de gemeenteraad instemt met de pilot gaat de gemeente in gesprek met de gebruikers over de voorwaarden, planning en de aanpak van de maatregelen.

Deel dit artikel