Nieuws

Stallen bij stations: woekeren met de ruimte

Extra stallingsruimte bouwen maar ook het gebruik van bestaande capaciteit optimaliseren. Daarmee hoopt staatssecretaris Mansveld van IenM de fietsparkeerproblemen bij stations terug te dringen.

Mansveld schrijft dat in een brief aan de Kamer. In totaal trekt IenM voor het fietsparkeren bij stations €220 miljoen uit tot 2020. De uitvoering van het Actieplan heeft er in de periode 2012 – 2013 al toe geleid dat in totaal circa 63.000 fietsparkeerplaatsen zijn aangelegd. Er zijn inmiddels afspraken gemaakt voor de aanleg van ruim 100.000 fietsparkeervoorzieningen bij stations voor circa €90 miljoen.


Op basis van reizigersprognoses verwacht Mansveld een tekort zonder uitvoering van het Actieplan ‘Fietsparkeren bij Stations’ van circa 82.000 tot 145.000 stallingsplaatsen in 2020. Voor 2030 is het verwachte tekort zonderuitvoering van dit actieplan naar verwachting 92.000 tot 185.000 plekken.


In hoeverre het Actieplan zal helpen om de verwachte toekomstige tekorten aan fietsparkeerplaatsen terug te dringen, wordt pas volgend jaar duidelijk bij de evaluatie van dit plan. Maar duidelijk is al wel dat er meer moet gebeuren dan alleen het bijbouwen van stallingen.


De grootste uitdaging is volgens Mansveld het oplossen van de tekorten aan fietsparkeerplaatsen op de top-32-locaties waar ruim 60 procent van de benodigde uitbreiding is voorzien en – bij 50 procent cofinanciering – circa 80 procent van het beschikbare budget nodig is.


Behalve de financiën speelt ook een rol dat er vaak onvoldoende ruimte bij stations is om stallingen te bouwen. Op ruim 300 locaties kan de capaciteit ruimtelijk gezien wel snel worden uitgebreid. Maar op een aantal locaties zijn gemeenten nog op zoek naar de benodigde financiële middelen.


Behoefte reiziger en techniek centraal bij ontwikkeling stallingen

Fietsparkeerspecialist Folkert Piersma (ProRail) spreekt op 17 juni aanstaande, tijdens de Nationale Parkeerdag, over dit onderwerp. Hij wisselt graag met u van gedachten.
Lees hier de inleiding van de workshop van Piersma: Behoefte reiziger en techniek centraal.


Voor meer informatie over de Nationale Parkeerdag en aanmelden: www.nationaleparkeerdag.nl


Bron: Fietsberaad - Lees het volledige bericht op
fietsberaad.nl  

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel