Nieuws

Minister haalt Overdie Alkmaar van lijst aandachtswijken

De wijk Overdie in Alkmaar is geen aandachtswijk meer. Minister Blok haalde de wijk officieel van de lijst met inmiddels 38 aandachtswijken, nadat hij begin dit jaar een bezoek had gebracht aan de wijk. De minister ging tijdens zijn bezoek in gesprek met bewoners, wethouder van der Ven en de corporaties Woonwaard en van Alcmaer over de ontwikkelingen in de wijk.

 

De wijk heeft vooral sinds 2008 flinke stappen vooruit gezet. Bewoners, corporaties en de wethouder hebben met elkaar duidelijke afspraken gemaakt over het nog (in 2015 t/m 2017) aanpakken van de laatste hardnekkige problemen in de wijk: voortijdig schoolverlaten, werkloosheid, jongerenoverlast en onveiligheid.


Na de gesprekken in het volledig verbouwde wijkcentrum stapte de hele delegatie op de fiets om gezamenlijk een rondje door de wijk te maken langs meerdere projecten en ging minister Blok ten slotte in de wijkboerderij officieel akkoord met het voortijdig verlaten van de lijst met aandachtswijken.


Langer zelfstandig wonen

Na het bezoek aan de wijk Overdie, bezocht Minister Blok ook nog de Transitietafel van de regio Alkmaar (Noord-Kennemerland). Deze transitietafel vindt driemaandelijks plaats en dit keer werd het thema langer zelfstandig wonen besproken. Het Aanjaagteam Langer zelfstandig wonen, onder leiding van Marnix Norder, was hier op uitnodiging van de transitietafel tevens bij aanwezig om te adviseren op een aantal vraagstukken waar men in de regio mee worstelde.


Zowel de minister als het aanjaagteam complimenteerden de regio over de goede inzet. De regio is een voorbeeld voor de rest van het land. Meegegeven is dat het goed in kaart brengen van de opgave, erg belangrijk is. De gemeenten zijn aan zet om een duidelijke visie te ontwikkelen, waar andere partners op kunnen bouwen. Een duidelijke regierol is dus voor de gemeenten weggelegd. 

Deel dit artikel