Nieuws

Goudappel brengt inspiratieboek uit

In het interessante inspiratieboek 'De aantrekkelijke en bereikbare stad' geeft Goudappel vele voorbeelden van projecten waar het bureau de afgelopen jaren aan het mogen werken. De kern van alle voorbeelden is dat mobiliteit en kwaliteit van de openbare ruimte in balans worden gebracht, voor steden, dorpen, snelfietsroutes, invalswegen, school- en stationsomgevingen.

In het boek, dat u gratis kunt downloaden, worden verschillende parkeerprojecten uitgelicht. Zoals ‘Het parkeerterrein als kwaliteitsimpuls’, waar het belang van een goed ontwerp van de openbare ruimte wordt belicht. Of het project ‘Assendorp (Zwolle)’ waar voorstellen zijn gedaan om anders te kijken naar parkeren in een woonwijk.


Andere onderwerpen die in het inspiratieboek behandeld worden zijn onder meer fietsroutes, hoofdwegen, centrumgebied en stationsgebied.


Met het inspiratieboek wil het bureau laten zien hoe 'Aantrekkelijkheid' en 'Bereikbaarheid' in balans verbeterd kunnen worden. Het boek bevat ontwerpschetsen en oplossingsprincipes voor een veelheid aan situaties en vraagstukken. Het boek dient ter inspiratie voor stedenbouwers, verkeerskundigen, ontwerpers van openbare ruimte en hun opdrachtgevers.


Downloaden, meer weten? Klik hier.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel